Kā rīkoties, ja ledusskapja ledus veidotājs pārstāj ražot ledu

Ir vairākas lietas, ko varat darīt, lai jūsu ledus veidotājs darbotos pareizi. Noskatieties tālāk redzamo videomateriālu, lai noskaidrotu, kā rīkoties.

Piezīme. Daži iestatījumi var atšķirties atkarībā no jūsu ledusskapja modeļa.

Kā rīkoties, ja ledusskapja ledus veidotājs pārstāj ražot ledu Kā rīkoties, ja ledusskapja ledus veidotājs pārstāj ražot ledu
Transkripts: Kā rīkoties, ja ledusskapja ledus veidotājs pārstāj ražot ledu

Ja jūsu ledus veidotājs nedarbojas pareizi, veiciet tālāk piedāvātās darbības.

1

Pārbaudiet, vai ledusskapja durvis ir pilnībā aizvērtas

Ja durvis ir vaļā, ledus nevar veidoties.

Pārbaudiet arī, vai ledusskapis ir novietots uz līdzenas virsmas.

2

Pārbaudiet ledusskapja displeju

Pārbaudiet, vai ir ieslēgta ledus veidotāja funkcija.

Atlasiet ledus veidu.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēta bērnu drošības funkcija. Tādējādi tiks atspējots ledus dozators un citu funkciju pogas.

3

Pārbaudiet saldētavas temperatūru

Lai ledus veidotājs darbotos pareizi, iestatītajai temperatūrai jābūt -18 °C vai zemākai.

4

Pārbaudiet ūdens padeves līniju

Pārbaudiet, vai ūdens savienotājs ir pareizi pievienots.

Bultiņai jābūt vērstai tādā pašā virzienā kā ūdens plūsmai (uz ledusskapi).

Atrodiet ūdens vārstu un pārbaudiet, vai tas ir ieslēgts.

Gādājiet, lai ūdens spiediens ir pietiekami augsts.

Ūdens šļūtene nedrīkst būt aizsprostota vai bojāta.

5

Pārbaudiet ūdens tvertni

Ja izmantojat to dzeramā ūdens padevei, pārbaudiet, vai tā ir piepildīta ar ūdeni.

6

Pārbaudiet ūdens filtru

Lai filtrs neaizsprostotos, ieteicams to mainīt ik pēc sešiem mēnešiem.

7 Izņemiet un iztīriet ledus kasti

Ja ledus veidotājs nav izmantots ilgāku laiku, var veidoties lieli ledus gabali, kas var radīt aizsprostojumu.  

8 Atiestatiet ledus dozatoru

Precīzas atiestatīšanas darbības atradīsiet lietošanas rokasgrāmatā.

Tiklīdz tas būs atiestatīts, uzgaidiet 24 stundas, līdz ledus veidotājs atsāks ražot ledu.

9

Atbrīvojieties no ledus bieži

Pat ja neizmantojat ledu, atbrīvošanās no tā palīdz novērst tā uzkrāšanos.

SAMSUNG

Piezīme. Plašāku informāciju meklējiet sava ledusskapja lietošanas instrukcijā. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung atbalsta dienestu.

Paldies par jūsu atsauksmēm