Kāpēc ledusskapī ir sarma vai noplūde?

Ja ledusskapī ir izveidojies kondensāts vai noplūdis ūdens, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, izmēģiniet tālāk sniegtos risinājumus. Šie padomi ir vienkārši un viegli izpildāmi mājas apstākļos, lai atrisinātu problēmu. 

Pārliecinieties, vai durvis ir pilnībā aizvērtas

Ja durvis nav pareizi aizvērtas, ledusskapis uzsils un sāks veidoties ūdens. Pārbaudiet, vai durvis ir pareizi aizvērtas un tās nekas neaizsprosto. Pārliecinieties, vai durvju blīve ir pilnībā funkcionāla. Durvju gumijas blīve ir regulāri jātīra, vismaz ik pēc sešiem mēnešiem.

Padomi, kā pārbaudīt durvju blīvi

  • Apmēram uz 2 minūtēm atslēdziet ledusskapi no elektrotīkla, izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas, un atveriet ledusskapja durvis. 
  • Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ kontaktligzdā un aizveriet ledusskapja durvis. 
  • Novietojiet pirkstus zem gumijas blīvēm. Ja jūtat ieplūstam gaisu, tas nozīmē, ka gumijas blīves vairs pareizi neaizveras. 
  • Tādā gadījumā ieteicams nomainīt durvju blīves. 
  • Durvju blīves jānomaina remonta inženierim. Tādēļ, lai nomainītu blīves, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. 

Pārbaudiet enerģijas taupīšanas režīmu uz ekrāna

 

Ja uz durvīm ir kondensāts vai ūdens pilieni, izslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu. Kad ir ieslēgts enerģijas taupīšanas režīms, sildītājs uz durvīm nedarbojas. Turklāt enerģijas taupīšanas režīms automātiski izslēdzas, kad ledusskapim tiek padota enerģija. Tādēļ, kad restartējat iekārtu, pārbaudiet režīmu un izslēdziet enerģijas taupīšanas režīmu.

Piezīme:

  • Vadības paneļa faktiskais dizains var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
  • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet ir pieejams arī jūsu valsts valodā.

Nodaliet pārtikas produktus, lai uzlabotu ventilāciju

Sakārtojiet pārtikas produktus tā, lai starp tiem būtu pietiekami liela vieta. Neturiet produktus cieši pieguļoši ledusskapja aizmugures sienai. Tas ietekmē gaisa plūsmu no apakšpuses un apakšā var veidoties ledus. Tādēļ nodrošiniet, lai pārtikas pakas nebūtu pieslietas pie sienas.Nodaliet ledusskapī ievietotos produktus, lai cik iespējams uzlabotu ventilāciju. Pārliecinieties, vai nav aizsprostoti ledusskapja ventilācijas vārsti.

Pārbaudiet atkausēšanas notekcauruli

 

Pārtikas daļiņas vai nosēdumi var viegli aizķerties atkausēšanas novadcaurulē. Ja izveidojas nosēdumi, tie var aizsprostot novadcauruli un izraisīt ūdens noplūdi.

Ja jums šķiet, ka novadcaurule ir aizsērējusi, izslēdziet enerģijas padevi un gaidiet, kamēr beidzas atkausēšana. 

Nosēdumu notīrīšana. Nelejiet karstu ūdeni tieši atkausēšanas novadcaurulē vai ledusskapī. (Tas var radīt ledusskapja darbības traucējumus.) Lai atklātu darbības traucējuma cēloni, ieteicams sazināties ar klientu apkalpošanas centru.

Atdzesējiet produktus pirms to ievietošanas ledusskapī vai saldētavā

 

Nelieciet karstus produktus vai ēdienu tieši ledusskapī. Tas var palielināt mitrumu saldētavā un veicināt ledus veidošanos. Pirms produktu ievietošanas ledusskapī ļaujiet tiem atdzist.

Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas "Iesniegt", lai sniegtu savu atsauksmi. Paldies par dalību!

Paldies par jūsu atsauksmēm