Kā nomainīt ledusskapja ūdens attīrītāja filtru?

Samsung ledusskapji ir aprīkoti ar filtriem ūdens attīrīšanai un smaku likvidēšanai. Kad ir beidzies maksimālais filtra izmantošanas laiks, tiek attēlota sarkana gaismiņa, kas informē par nepieciešamību nomainīt attiecīgo filtru. Tālāk ir sniegtas norādes par to, kā nomainīt ūdens attīrītāja filtru. Noderīgs papildu informācijas avots ir ledusskapja lietotāja rokasgrāmata.

Kad displejā izgaismojas ūdens filtra indikators

Ir iestatīts, ka ūdens filtra indikatora gaismiņa pēc pieciem mēnešiem vai 1700 litriem iedegas oranžā krāsā, bet pēc sešiem mēnešiem vai 1900 litriem — sarkanā krāsā.

Lai atiestatītu ūdens filtra indikatoru, nepieciešams nomainīt filtru un atiestatīt funkciju kontrolpanelī. Atkarībā no ledusskapja modeļa gaismiņa var būt zaļā vai zilā krāsā.

Indikators parāda, ka nepieciešama ūdens attīrītāja filtra nomaiņa

Piezīme:

  • Displeja faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no ledusskapja modeļa.
  • Šis attēls ir piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.
Ūdens attīrītāja filtra atrašanās vieta

Ūdens filtrs parasti atrodas ledusskapja iekšpuses vidusdaļā vai apakšpusē.

Jāatrod ūdens attīrītāja filtra atrašanās vieta

Piezīme: ūdens filtra atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ledusskapja modeļa.

Ūdens attīrītāja filtra nomaiņa

Lai vienmēr varētu iegūt tīru un higiēnisku ūdeni vai ledu, filtru tiek ieteikts nomainīt uzreiz pēc filtra nomaiņas zīmes parādīšanās displejā. Pēc filtra nomaiņas ir ieteicams notecināt vairāk nekā 500 ml ūdens un tikai pēc tam sākt lietot ūdeni.
 

Kad tiek mainīts ūdens filtrs, vispirms ir jāaizgriež ūdens padeves ventilis. Pēc nomaiņas pabeigšanas atcerieties atgriezt vaļā ūdens padeves ventili.

1. solis. Kontrolpanelī nospiež ledus veida / filtra maiņas pogu un tur to nospiestu 3 sekundes — tas atiestatīs filtru.

2. solis. Atver filtra vāciņu un pagriež ūdens filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Izvelk ūdens filtru.

3. solis. Ievieto jauno filtru un pagriež to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas.

Ūdens attīrītāja filtra nomaiņa

Piezīme:

  • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.
  • Izvilkšanas laikā turiet filtra kārtridžu horizontāli.

Pēc nomaiņas jāatiestata filtra indikatora gaismiņa

Kad ir uzstādīts jaunais filtrs, ir jāatiestata filtra maiņas cikls, nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu brīdinājuma pogu. Tas nodrošinās lielisku veikumu un pareizus nomaiņas ciklus. Kad atiestatīšana veikta, filtra indikators nomaina krāsu no sarkanas uz zaļu (vai pazūd uzraksts par filtra maiņas nepieciešamību).

Jāatiestata filtra indikatora gaismiņa

Piezīme: šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Ledusskapja sērijas numura atrašana

Lai nomainītu filtru, jāpārbauda ledusskapja modeļa katra filtra atbilstošais sērijas numurs. Visiem Samsung ledusskapjiem ir uzlīmes divās vietās ledusskapja ārpusē.
 

  • Sērijas numurs ir viegli atrodams priekšpusē, atverot augšējās kreisās durvis, vai apakšdaļā kreisajā pusē.
  • Uz uzlīmes ir uzdrukāts ledusskapja modeļa nosaukums un sērijas numurs.
     

Pieejamo filtru sarakstu var iegūt, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru vai iegādājoties filtru internetā, norādot ledusskapja sērijas numuru.

Nolasiet ledusskapja sērijas numuru

Paldies par jūsu atsauksmēm