Kāpēc uzkarst Samsung ledusskapja sānu sienas?

Aukstā gaisa ražošanas procesa laikā ledusskapji ģenerē siltumu. Lai atdzesētu šo siltumu, ledusskapja abās ārējās sienās ir iestrādātas siltuma izkliedēšanas caurules, tāpēc iekārtas darbības laikā tās ārējās sienas uzsilst.

Turklāt, lai saglabātu vēso temperatūru ledusskapja iekšienē, siltums, kas tiek ģenerēts, periodiski darbinot kompresoru, tiek izkliedēts ledusskapja priekšpusē un sānos, līdz ar to šī parādība nav uzskatāma par iekārtas darbības traucējumu. 

Siltuma izkliedēšanas caurules sānu sienās.

Piesardzības pasākumi, lai novērstu pārmērīgu ledusskapja uzkaršanu

  • Sprauga starp ledusskapi un sienu

 

- Ja ledusskapis liekas siltāks nekā vajadzētu, pie vainas var būt atstarpe starp ledusskapi un tam blakus esošajiem objektiem.

- Parūpējieties, lai ap ledusskapja sānu malām un aizmuguri būtu vismaz 5 cm liela atstarpe un vismaz 2,5 cm liela atstarpe augšpusē.

5 cm liela sprauga starp ledusskapi un sienu.
  • Pārbaudiet ledusskapja apkārtni

 

- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros.

- Nenovietojiet ap ledusskapi sildierīces.

- Neaizklājiet ledusskapja augšpusi.

Izvairieties no tiešiem saules stariem un sildierīču novietošanas ap ledusskapi.
  • Ledusskapja aizmugures tīrīšana

 

- Iesakām periodiski notīrīt ledusskapja aizmuguri.

- Kad tīrāt ledusskapja aizmuguri, atvienojiet strāvas kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas.

Ledusskapja aizmugures tīrīšana.
  • Pareizās ledusskapja temperatūras iestatīšana

 

- Kad apkārtējās vides temperatūra ir augsta, neiestatiet ledusskapja temperatūru pārāk zemu. Parasti vasarā ieteicams noregulēt dzesēšanas temperatūru līdz 7 ℃.

 

  • Pareiza pārtikas ievietošana

- Neuzglabājiet ledusskapī pārāk daudz pārtikas. Parasti ieteicams nepārsniegt 80%.

 

  • Neatstājiet durvis vaļā pārāk ilgi un neviriniet tās pārāk bieži 

Piezīme. 

  • It īpaši karstā vasarā vai iekārtas uzstādīšanas un sākotnējās darbības laikā var rasties daudz siltuma, taču tas nav uzskatāms par darbības traucējumu, ja ledusskapja iekšpusē labi izdalās vēsais gaiss. 
  • Ik pa laikam uzreiz pēc noteikta neaktivitātes perioda vai pēcpārdošanas pakalpojuma saņemšanas ledusskapja sāns var likties karstāks nekā parasti, taču tas notiek gāzes cirkulācijas procesa laikā un pakāpeniski izlīdzinās, temperatūrai pamazām atdziestot. 
  • Ja ledusskapja sāns ir ārkārtīgi karsts pat pēc visu iepriekš minēto punktu pārbaudīšanas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Paldies par jūsu atsauksmēm