Kāds ir ideālās temperatūras iestatījums ledusskapī?

Ideālā temperatūra ir -19 °C saldētavas nodalījumā un 3 °C ledusskapja nodalījumā (-2 °F un 38 °F). Ja temperatūra saldētavas un ledusskapja nodalījumā ir pārāk augsta vai pārāk zema, temperatūra jānoregulē manuāli.

Temperatūras regulēšana

  • Saldētavai

- Iestatiet vēlamo temperatūru starp -15 °C un -23 °C, nospiežot saldētavas pogu Freezer.

- Noklusējuma iestatījums ir -19 °C, un katru reizi, kad tiek nospiesta saldētavas poga, temperatūra mainās un parādās displejā.

Saldētavas poga.
  • Ledusskapim

- Iestatiet vēlamo temperatūru starp 1 °C un 7 °C, nospiežot ledusskapja pogu Fridge.

- Noklusējuma iestatījums ir 3 °C, un katru reizi, kad tiek nospiesta ledusskapja poga, temperatūra mainās un parādās displejā.

Ledusskapja poga.

Piezīme.

  • Temperatūras vadība dažiem modeļiem ir apzīmēta kā "Freezer Temp." (Saldētāja temp.) un "Refrigerator Temp." (Ledusskapja temp.). Tomēr ar tās palīdzību temperatūru var regulēt tāpat, kā ar iepriekš aprakstītajām pogām.
  • Kad tiek parādīts vēlamais temperatūras iestatījums, nepieskarieties atkārtoti ledusskapja pogai.

1. darbība. Pavelciet sākuma ekrānā un atlasiet logrīku Ledusskapja pārvaldnieks.

Logrīks Ledusskapja pārvaldnieks.

2. darbība. Nomainiet ledusskapja, saldētavas un nodalījuma FlexZone temperatūru.

Temperatūras maiņa Ledusskapja pārvaldniekā.

1. darbība. Pieskarieties jebkurai pogai (<O vai >), lai ieslēgtu displeju.

- Šī darbība var neattiekties uz dažiem modeļiem.

2. darbība. Pieskarieties pie O, lai atlasītu ledusskapi vai saldētavu.

- Mirgo atlasītā nodalījuma indikators.

- Celsija grādu simbols (°C) nemirgo.

3. darbība. Pieskarieties pie vai >, lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju.

- Skatiet tabulā katram nodalījumam pieejamās iespējas.

RB7300T displejs.

Paldies par jūsu atsauksmēm