Ko darīt, ja ledusskapis izdala trokšņus?

Parasti vairums trokšņu, kas nāk no ledusskapja un var izklausīties neparasti, ir normāla parādība iekārtas darbības laikā. Skatiet tālāk iekļauto sarakstu, lai noskaidrotu, kuras ledusskapja skaņas ir normālas un kuras nav, un uzzinātu, kā novērst neparastus trokšņus.

Normāla skaņa un tās iemesli

 • Kompresora troksnis
Compressor noise

Tonis

Cikls

Iemesls

Hmm~~

10 sek. ↓

Ledusskapim darbojoties, troksni rada apstājies kompresors, kas strauji palielina tā apgriezienus minūtē. 

(Piemēram, līdzīgi kā ar motora troksni, iedarbinot automašīnu.)

Hmm~

augsts

2 min. ↓

Troksnis rodas, automātiski nomainoties kompresora apgriezieniem minūtē atbilstoši darbības apstākļiem (iestatītajai temperatūrai, iekšējai/ārējai temperatūrai/mitrumam u.tml.)

(Piemēram, līdzīgi kā ar motora svārstību troksni, mainoties automašīnas ātrumam.)

Hmm~

augsts

1 diena ↓

(Sākotnējā uzstādīšana)

Ledusskapja sākotnējās darbības laikā kompresors vai ventilators rotē lielā ātrumā, lai ātri samazinātu temperatūru ledusskapī, tāpēc rodas relatīvi liels troksnis.

(Piemēram, kad automašīna brauc lielā ātrumā, rodas liels motora troksnis.)

Klikšķēšana

Nepārtraukti

Šis ir pamata darbības troksnis, kad kompresora iekšējās daļas atveras un aizveras. 

- Tonis mainās atkarībā no kompresora rotācijas ātruma.

Piesitieni~

10 sek. ↓

(Kad kompresors ir izslēgts)

Troksnis, kas rodas, kad kompresors pārstāj griezties lielā ātrumā.

- Tas līdzinās skaņai, kas rodas, nospiežot bremzi.

 • Ventilatora motora troksnis

Tonis

Cikls

Iemesls

Hmm~

augsts

10 sek. ↓

Ledusskapim darbojoties, troksni rada apstājies kompresors, kas strauji palielina apgriezienus minūtē.

Hmm~, pīkstiens~

Nepārtraukti

Vējam līdzīgs troksnis, ko rada ventilatora motora rotācija.

- Rotācijas ātrums mainās atkarībā no darbības apstākļiem (iestatītās temperatūras, iekšējās/ārējās temperatūras/mitruma u.tml.), un mainās arī troksnis.

 • Cikla (caurules) troksnis

Tonis

Cikls

Iemesls

Prrrrrr~, mutuļošana

Nepārtraukti

Dzesētāja izsmidzināšanas troksnis.

- Troksnis, kas rodas, kad dzesētājs tiek ievadīts no mikrocaurulītes lielā caurulē

(ledusskapja dzesēšanas pamatprincips).

 • Cikla (iztvaicētāja) troksnis

Tonis

Cikls

Iemesls

Rūcoša~,

šņācoša, mutuļojoša

Nepārtraukti

Troksnis, kas rodas, dzesētājam plūstot pa caurulēm katrā ledusskapja stūrī.

 - Tas pats princips kā troksnim, kas rodas, ūdenim plūstot pa mājas ūdens apgādes / novadīšanas caurulēm. 

 • Citi trokšņi

Tonis

Cikls

Iemesls

Paukš! Krakš! Grabēšana

1 sek. ↓

(uzreiz)

Troksni rada iekšējais kompresors, kad tas izplešas un saraujas ledusskapja temperatūras maiņas ietekmē.

 (Piemēram, līdzīga skaņa tai, ko rada motora pārsegs, izslēdzot automašīnu.)

 • Iztvaicētāja troksnis

Tonis

Cikls

Iemesls

Smalka grabēšana~

3 min. ↓

(Atkausējot)

Tas ir troksnis, kas rodas, krītot kūstošajai, sasalušajai masai, kad tiek atkausēts dzesētājs. 

- Atkausējot iekārtu, tiek uzlabota dzesēšanas funkcija.

Tinkš, tinkš!

30 min. ↓

(Atkausējot)

Tas ir troksnis, kas rodas, kad atkausēšanu veic iekšējais sildītājs.

(Piemēram, skaņa, kāda rodas, aukstam ūdenim nopilot uz karstas pannas.)

 • Ūdens izlaišanas šļūtenes troksnis

Tonis

Cikls

Iemesls

Šņākoņa~

Durvis 

atveras/aizveras

Vēja plūsmas radīts troksnis, lai atkausētu ūdens šļūteni.

- Atverot un aizverot ledusskapja durvis, gaiss ieplūst/izplūst no ledusskapja. (Lai uzlabotu durvju atvēršanas spēku.) 

(Piemēram, telpas durvis aizveras vieglāk, ja ir atvērts logs. Starp logiem rodas vēja skaņa.)

 • Vārsta troksnis

Tonis

Cikls

Iemesls

Grabēšana~

3 sek. ↓

(periodiski)

Šo troksni rada vārsts, kas piegādā dzesētāju tai daļai, kur nepieciešama dzesēšana, tādējādi uzturot precīzu temperatūru katrā telpā.

(Piemērs: tāds pats princips kā gāzes vārsta regulēšanai ugunsgrēka kontrolei.)

Kā novērst troksni

 • Pārbaudiet, vai ledusskapis ir nolīmeņots.

 

- Izlīdziniet ledusskapja priekšējās kājiņas slīpumā no pluss līdz mīnuss 10 līdz 15 grādiem; ledusskapis jāatgāž atpakaļ. Lai pagrieztu kājiņas, varat izmantot kājiņas uzgrieznim plakana gala skrūvgriezi; grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā vai otrādi.

Regulēšanas svira.
 • Pievelciet eņģi.

- Ja ledusskapja durvis nesen ir kustinātas, eņģes uzgriežņi vai skrūves var būt vaļīgas. 

 

 • Atstājiet pietiekami daudz vietas starp ledusskapi un sienu.

- Ieteicams atstāt vismaz 5 cm lielu atstarpi starp ledusskapja aizmuguri un sienu. 

Sprauga starp ledusskapi un sienu.
 • Atstājiet pietiekami daudz vietas ledusskapī.

- Pārbaudiet, vai plauktos novietotie stikla trauki nevibrē.

 

 • Pārbaudiet, vai zem ledusskapja vai aiz tā nav aizkrituši kādi priekšmeti.

 

 • Nogaidiet 24 stundas.

- Ja ir pārbaudīti visi iepriekš minētie ieteikumi, atstājiet ledusskapi uz vismaz 24 stundām. Ja troksnis nepazūd pēc 24 stundām, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Paldies par jūsu atsauksmēm