Kā ar Galaxy Buds Live iegūt maksimāli augstu skaņas kvalitāti

Galaxy Buds Live atšķirībā no vairuma atvērto tipa austiņu ir veidotas ergonomiski. Lai iegūtu maksimāli augstu skaņas kvalitāti, pietiek ar to valkāšanu pareizā veidā. Ja rodas problēmas ar skaņas kvalitāti, izmēģiniet mūsu ieteikumus audio kvalitātes uzlabošanai.

Pirms izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem pārliecinieties, ka jūsu ierīces programmatūra un saistītās programmas ir atjauninātas uz jaunāko versiju. Lai atjauninātu mobilās ierīces programmatūru, izpildiet turpmākas minētās darbības. 

 

1. solis. Atveriet Iestatījumi > Programmatūras atjaunināšana.

2. solis. Pieskarieties pogai Lejupielādēt un instalēt.

3. solis. Izpildiet ekrānā attēlotos norādījumus.

Pareiza Galaxy Buds Live valkāšana

Galaxy Buds Live iekšpusē ir uzņēmuma AKG noskaņoti skaļruņi, kas ir radīti jebkādu skaņu atskaņošanai. Ergonomiskais dizains nodrošina daudzpusīgu skaņu, it kā jūs atrastos koncerta pirmajā rindā. Lai izmantotu visas Galaxy Buds Live sniegtās priekšrocības, nostipriniet austiņas tā, lai tās ērti iegultos jūsu ausīs.

1. solis. Satveriet austiņu pie augšpuses un apakšpuses un izņemiet to no uzlādes ietvara.

2. solis. Pārbaudiet katras austiņas virzienu un pavērsiet apakšējo pusi (skaļruni) virzienā pret savas auss apakšējo daļu. Pārliecinieties, ka kreisā un labā austiņa tiek ievietota attiecīgi pareizajā ausī un ka skaļrunis ir vērsts uz iekšpusi.

3. solis. Pielāgojiet apakšējo un augšējo pusi atbilstošajām auss daļām un pēc tam pieregulējiet austiņas, lai tās iegultos ausī.

ⓐ Skaļrunis

 • Ja austiņas nav pareizi ievietotas ausī, tās var nedarboties. Šādā gadījumā izmantojiet jūsu ausīm piemērotus austiņu uzgaļus, lai varat austiņas valkāt pareizi.
 • Ja skārienjutīgais sensors nepieskaras jūsu ausij, austiņas var nedarboties. Ja neatskan skaņa, kas informē par austiņu atpazīšanu, izmantojiet austiņu uzgaļus, kas ir piemēroti jūsu ausīm.

Austiņu uzgaļa pievienošana austiņai

 

1. solis. Izvēlieties austiņu uzgali, kas piemērots jūsu ausīm.

2. solis. Piemeklējiet kreisajai un labajai ausij atbilstošo austiņu uzgali, izmantojot uz uzgaļiem redzamās atzīmes “L” vai “R”.

3. solis. Atrodiet atzīmi “L” vai “R” uz austiņu uzgaļa aizmugures apakšpusē un pārliecinieties, ka tā ir pavērsta pret austiņu. Piestipriniet austiņu uzgali pie fiksācijas āķīšiem.

 • Neievietojiet ausīs austiņas bez austiņu uzgaļiem. Tas var traumēt ausis.
 • Uzlikšanas vai noņemšanas laikā nevelciet uzgali pārāk stipri. Austiņas uzgalis var saplīst.
 • Nenovietojiet uzgaļus uz austiņām nepareizā virzienā. Austiņas nevarēs pareizi iegulties jūsu ausī.

4. solis. Pārvelciet uzgali pāri austiņai.

5. solis. Veiciet tādas pašas darbības ar otro austiņu.

Ievērībai!

 • Šajā ierīcē ir magnēti, kas var ietekmēt medicīniskas ierīces, piemēram, sirdsdarbības stimulatorus un implantējamus kardioversijas defibrilatorus. Ja izmantojat kādu no šīm medicīniskajām ierīcēm, turiet ierīci drošā attālumā no tām un pirms šīs ierīces izmantošanas konsultējieties ar ārstu.
 • Turiet ierīci drošā attālumā no objektiem, kurus ietekmē magnēti. Ierīcē esošie magnēti var bojāt vai atslēgt tādus objektus kā kredītkartes, paroļu grāmatas, pieejas kartes, iekāpšanas kartes un autostāvvietu caurlaides.
 • Ievērojiet izvietotos brīdinājumus un pilnvarotu personu norādes vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
1. pārbaude. Pārliecinieties, ka katras austiņas izmēri atbilst jūsu auss vai ausu gliemežnīcas izmēriem.

Kā jau tika minēts, atšķirībā no iepriekšējiem Galaxy Buds produktiem, jums ir jāpavērš apakšējā puse (skaļrunis) auss apakšdaļas virzienā un jāievieto apakšējā daļa ausī. Tāpēc ja jūsu ausis vai ausu gliemežnīcas ir lielāka izmēra, austiņas var ieslīgt tik dziļi ausī, ka tā nosedz produkta iebūvēto antenu. Tas var ietekmēt Bluetooth veiktspēju, kā arī pazemināt audio kvalitāti.

 

Lai pārliecinātos, ka austiņas ir piemērotas jūsu auss vai ausu gliemežnīcas izmēriem, iesakām ievietot austiņas un paskatīties spogulī. Ja valkāšanas laikā jūsu ausis nosedz austiņu gaisa atveres daļu, jums var būt lielas ausis vai ausu gliemežnīcas.

① Gaisa atvere

Jūs savu ausu vai ausu gliemežnīcu izmēru varat izmērīt, izmantojot zemāk redzamajā attēlā norādītos kritērijus.

① Lielas: ja jums ir lielas ausis vai ausu gliemežnīcas, par papildu atbalstu sazinieties ar Samsung klientu zvanu centra darbiniekiem.

② Vidējas

③ Mazas

2. pārbaude. Pārbaudiet, kāda ir pie Galaxy Buds Live pieslēgtās ierīces bezvadu tīkla vide.

Šādā gadījumā jāpārliecinās, vai šajā pašā vietā līdzīgi simptomi rodas savienojumam ar citu bezvadu ierīci un vai simptomi pazūd, ja mēģināt kaut kur citur. Problēmas ar pieslēgtā tīkla vidi var izraisīt pazeminātu audio kvalitāti vai Bluetooth veiktspēju. Tālāk ir sniegti vairāki padomi un ieteikumi par bezvadu tīklu izmantošanu.

 

 • Pakalpojumu sniedzēja tīkla problēmu dēļ var būt atslēgti bezvadu tīklu pakalpojumi. Centieties turēt austiņas nostatu no elektromagnētiskajiem viļņiem.
 • Lai izvairītos no problēmām ar austiņu pieslēgšanu pie citas ierīces, novietojiet ierīces tuvu vienu otrai.
 • Pārliecinieties, ka austiņas un citas Bluetooth ierīces ir Bluetooth pieslēguma diapazonā (10 metri). Attālums var atšķirties atkarībā no vides, kurā ierīces tiek izmantotas.
 • Pārliecinieties, ka starp austiņu un pieslēgto ierīci nav šķēršļu, tostarp cilvēku, sienu, stūru vai žogu.
 • Neaiztieciet pieslēgtās ierīces Bluetooth antenu.
 • Bluetooth izmanto vienādu frekvenci ar citiem rūpnieciskiem, zinātniskiem, medicīniskiem un zemas jaudas produktiem, un savienojuma izveide šādu produktu tuvumā var radīt traucējumus.
 • Atslēdzieties no šobrīd pieslēgtā bezvadu tīkla un pieslēdzieties tam atkārtoti.
3. pārbaude. Pārbaudiet, vai skaļrunis un gaisa atvere ir tīra.

Ja skaļrunī un gaisa atverē uzkrājas ausu sērs vai putekļi, skaņa no abām austiņām var atšķirties un var pazemināties audio kvalitāte. Notīriet ausu sēru un putekļus ar tīru, sausu un mīkstu birstīti, vates kociņu vai citu instrumentu.

 

 • Pēc lietošanas notīriet austiņas ar mīkstu, sausu lupatiņu.
 • Neļaujiet austiņām saslapināties. Novērsiet šķidrumu nonākšanu uz austiņām un to iekšienē.
 • Regulāri tīriet austiņas, lai novērstu ausu sēra un putekļu uzkrāšanos uz skaļruņa un gaisa atveres.

① Skaļrunis ② Gaisa atvere

4. pārbaude. Pārbaudiet pieslēgtās ierīces skaļumu vai skaņu

Atkarībā no ierīcē iestatītā skaļuma var samazināties austiņu skaļuma līmenis vai rasties trokšņi. Lai no tā izvairītos, atbilstīgi pielāgojiet pieslēgtās ierīces skaņas iestatījumus. Tāpēc nepieciešams pareizi noregulēt gan skaļuma, gan skaņas iestatījumus.

5. pārbaude. Pārbaudiet uzstādītās programmatūras versiju

Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē ir instalēta programma Galaxy Wearable un ka mobilās ierīces programmatūra un Galaxy Buds Live programmatūra ir atjaunināta uz jaunāko versiju. Lai lietošana būtu maksimāli patīkama, ieteicams visu programmatūru, tostarp programmu Galaxy Wearable, atjaunināt uz jaunāko versiju.

 

Austiņu programmatūras atjaunināšana

 

Atjauniniet austiņu programmatūru, izmantojot aparātprogrammatūras bezvadu atjaunināšanas (firmware over-the air, FOTA) pakalpojumu.

Mobilajā ierīcē palaidiet programmu Galaxy Wearable un pieskarieties pogai Austiņu programmatūras atjaunināšana.

• Lejupielādēt un instalēt: manuāla atjauninājumu pārbaude un instalēšana.

• Pēdējā atjaunināšana: parāda informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.

 

Mobilās ierīces programmatūras atjaunināšanai izpildiet tālāk minētās darbības.

 

1. solis. Atveriet Iestatījumi Programmatūras atjaunināšana.

2. solis. Pieskarieties pogai Lejupielādēt un instalēt

3. solis. Izpildiet ekrānā attēlotos norādījumus.

Papildu padomi par Galaxy Buds Live izmantošanu
 • Ja uz skārienjutīgā sensora tiek novietoti svešķermeņi, sensors var nedarboties pareizi. Notīriet sensoru pirms austiņu izmantošanas.
 • Ja uz uzlādes kontaktiem ir sviedri vai šķidrums, uz Galaxy Buds Live var izveidoties korozija. Ja uz uzlādes kontaktiem vai austiņām ir sviedri vai šķidrums, notīriet tos pirms austiņu ievietošanas uzlādes ietvarā. 
 • Ja Galaxy Buds Live uzlādes pieslēgvieta būs mitra uzlādes laikā, Galaxy Buds Live var tikt bojāts. Pirms Galaxy Buds Live uzlādes kārtīgi notīriet uzlādes pieslēgvietu. 
 • Pirms austiņu pirmās izmantošanas reizes vai pēc ilgāka neizmantošanas laika nepieciešams pilnībā uzlādēt akumulatoru.
 • Nenovietojiet uzgaļus uz austiņām nepareizā virzienā. Austiņas netiks uzlādētas, ja tās nebūs pareizi ievietotas uzlādes ietvarā.
 • Ja simptomi nepazūd, neskatoties uz iepriekšminētajiem padomiem, sazinieties ar Samsung klientu zvanu centru par ierīces darbību un turpmāko rīcību.

Ievērībai!

 • Galaxy Buds Live komplektācijā iekļautie priekšmeti, pieejamie aksesuāri un to attēli dažādos reģionos var atšķirties.
 • Komplektācijā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai izmantošanai ar Galaxy Buds Live un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
 • Izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
 • Papildu aksesuārus varat iegādāties Samsung tīmekļa vietnē. Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar attiecīgo modeli.
 • Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aksesuārus. Neapstiprinātu aksesuāru izmantošana var radīt veiktspējas problēmas un kļūdainu darbību, uz ko neattiecas garantija.
 • Jebkādu aksesuāru pieejamība var mainīties pilnībā atkarībā no ražojošajiem uzņēmumiem. Papildu informāciju par pieejamajiem aksesuāriem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ja saskaraties ar Samsung mobilās ierīces, planšetdatora vai valkājamās ierīces neparastu darbību, varat nosūtīt savu jautājumu, izmantojot programmu Samsung Members.

 

Tas ļauj mums sīkāk izpētīt, kas noticis. Dati tiek anonimizēti un tiek uzglabāti tikai uz izpētes laiku.

Piezīme: ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlne var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa un programmatūras versijas.

Paldies par jūsu atsauksmēm