Put your rawcode here

Doskonała jakość obrazu

Głowice S‑Vue™ (CA1‑7AD, CA2‑9AD)

Głowice S‑Vue oferują szersze pasmo przenoszenia i większą czułość w porównaniu z konwencjonalnymi głowicami Samsung.
Umożliwiają one uzyskanie lepszej rozdzielczości na większej głębokości, zapewniając tym samym poprawę
jakości obrazu nawet w przypadku trudnych technicznie badań.

ClearVision™

Funkcja ClearVision™ eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą klarowność obrazu.

Doskonałe rozwiązania dla punktów
opieki

NeedlePilotTM

Funkcja NeedlePilot™ wykorzystuje namagnesowane igły i czujniki magnetyczne wbudowane w przetwornik w celu
przedstawienia na ekranie kolorowej grafiki, która wyraźnie wskazuje właściwą płaszczyznę igły. Dzięki temu można łatwo
zidentyfikować prawidłową trajektorię igły w celu dotarcia do docelowych struktur anatomicznych. To sprawia, że funkcja
NeedlePilot™ jest przydatna zarówno w przypadku dostępu w płaszczyźnie, jak i poza płaszczyzną.

EzAssist™

Jako narzędzie referencyjne do skanowania płaszczyznowego, EzAssist™ ma wiele zastosowań klinicznych podczas wykonywania
badań na żywo. Pozwala to klinicystom na realizację procedur z wykorzystaniem cennych materiałów referencyjnych, takich jak
kliniczne obrazy wzorcowe i animacje.

Doskonałe rozwiązania do badań
układu mięśniowo‑szkieletowego

NeedleMate™

Funkcja NeedleMate™ niezwykle precyzyjnie określa lokalizację igły podczas wykonywania zabiegów, takich jak blokada nerwów.
Dzięki dodaniu sterowania wiązki do funkcji NeedleMate™ uzyskano większą dokładność i skuteczność diagnostyczną.

Doskonałe rozwiązania do badań
układu sercowo‑naczyniowego

AutoIMT™

Funkcja AutoIMT™ pozwala na szybki pomiar grubości kompleksu intima‑media (IMT) w tętnicy szyjnej w celu określenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca u pacjenta. Prosta obsługa pomaga zwiększyć wydajność badań oraz liczbę pacjentów poddawanych badaniom.

Różnorodne narzędzia zwiększające
wydajność

Kompleksowy wybór głowic

Zabezpiecz swoją praktykę

Samsung Healthcare Cybersecurity