Cum pot curăța ecranul televizorului meu Samsung QLED?

Întreţinerea televizorului:

Dacă pe ecranul televizorului a fost lipită o etichetă, dupăîndepărtarea acesteia pot rămâne urme pe ecran. Îndepărtaţi acesteurme înainte de a utiliza televizorul.
Suprafaţa exterioară şi ecranul televizorului se pot zgâria în timpulcurăţării. Asiguraţi-vă că ştergeţi suprafaţa exterioară şi ecranul cuatenţie, utilizând o lavetă moale, pentru a evita zgârieturile.
Nu pulverizaţi apă sau alt lichid direct în interiorul televizorului. Unlichid care intră în produs poate cauza o defecţiune, un incendiu sauelectrocutarea.
Pentru curăţarea ecranului, opriţi televizorul, apoi îndepărtaţi cugrijă petele şi amprentele de pe ecran, cu ajutorul unei lavete cumicrofibră. Curăţaţi corpul sau panoul televizorului cu o lavetă dinmicrofibră, înmuiată într-o cantitate redusă de apă. Apoi îndepărtaţiumiditatea cu ajutorul unei lavete uscate. În timpul curăţării, nuapăsaţi cu putere pe ecran deoarece se poate deteriora. Nu utilizaţiniciodată lichide inflamabile (benzen, diluanţi etc.) sau agenţi decurăţare. Pentru petele persistente, pulverizaţi o mică cantitate delichid de curăţare pe o lavetă cu microfibre, apoi ştergeţi petele.

Întreţinerea televizorului

Vă mulţumim pentru apreciere!