Pogoji za varnostno kopiranje in brisanje podatkov

POMEMBNO – STRANKE MORAJO TE POGOJE POZORNO PREBRATI, PREDEN PREJMEJO POPRAVILO IN/ALI DRUGE STORITVE. TI POGOJI SE NANAŠAJO NA STORITVE POPRAVIL IN VSE USTREZNE NADGRADNJE NAPRAVE ALI PROGRAMSKE OPREME, KI JIH LAHKO ZAGOTOVIJO DRUŽBA SAMSUNG, NJENE PODRUŽNICE, DOBAVITELJI TRETJIH OSEB IN/ALI POOBLAŠČENI SERVISNI CENTRI (SKUPAJ »STORITVE«). UGODNOSTI, KI IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV, SO DODATEK VSEM PRAVICAM IN PRAVNIM SREDSTVOM, PODANIM Z ZAKONI IN PREDPISI O VARSTVU POTROŠNIKOV, KI VELJAJO V SLOVENIJI.

1. Odgovornost stranke. Stranka je odgovorna za varnostno kopiranje vseh obstoječih podatkov, programske opreme in programov ter za brisanje vseh obstoječih podatkov iz uporabniške naprave, preden prejme storitve. Družba Samsung, njene podružnice, dobavitelji tretjih oseb in/ali njeni pooblaščeni servisni centri niso odgovorni za izgubo, obnovitev ali ogrožanje podatkov ali izgubo uporabe opreme, ki izhaja iz, ali v povezavi, s storitvami, ki jih zagotavljajo omenjeni subjekti. Poleg tega je stranka odgovorna tudi za to, da naprava stranke ne vsebuje nezakonitih datotek ali podatkov.


2. Varnostno kopiranje in brisanje podatkov. Nastavitve naprave se lahko med izvajanjem storitev obnovijo nazaj na tovarniške privzete nastavitve. V okviru storitve lahko družba Samsung, njene podružnice, dobavitelji tretjih oseb in/ali njeni pooblaščeni servisni centri izbrišejo vse podatke na napravi. Priporočljivo je, da ima stranka ločeno varnostno kopijo vsebine podatkov naprave, vključno z, vendar ne omejeno na, kontaktne informacije, slike, besedila, glasbo, melodije zvonjenja ali aplikacije, in da odstrani vse osebne podatke, ki jih stranka želi zaščititi. Stranka mora varnostno kopirati vse osebne podatke na napravi preden prejme storitev. Med izvajanjem storitve lahko pride do tega, da se podatki na napravi izgubijo, zamenjajo ali preoblikujejo. V tem primeru družba Samsung, njene podružnice, dobavitelji tretjih oseb in/ali njeni pooblaščeni servisni centri ne bodo odgovorni za kakršno koli izgubo podatkov, programske opreme, programov ali drugih informacij, ki jih vsebuje naprava.#


3. Varstvo podatkov/dostop do podatkov. Stranka mora tehnikom družbe Samsung, njenih podružnic, dobaviteljev tretjih oseb in/ali njenih pooblaščenih servisnih centrov dovoliti dostop do naprave za namen zagotavljanja storitve. Med izvajanjem storitve se lahko osebni podatki, shranjeni na napravi, nenamerno razkrijejo tehniku ali pa je morda potrebno preveriti območja na napravi, v kateri je ta vsebina shranjena, da se preveri kakovost storitve. Družba Samsung, njene podružnice, dobavitelji tretjih oseb in/ali njeni pooblaščeni servisni centri ne delijo nobene vsebine, ki se nahaja na napravi stranke, razen če zakoni ali predpisi to zahtevajo drugače. Če stranka ne želi, da bi imeli družba Samsung, njene podružnice, dobavitelje tretjih oseb in/ali njeni pooblaščeni servisni centri dostop do teh informacij, je priporočljivo, da te informacije izbriše ali ponastavi napravo stranke pred prejemom storitve. Na napravi stranke lahko ostanejo preskusne slike, ki izhajajo iz postopka preverjanja kakovosti.