Kako koristiti Galaxy Watch sat

Galaxy Watch sat je napravljen za upravljanje gotovo svim stvarima, od dodavanja aplikacija, slanja e-pošte, povezivanja na Spotify ili sinhronizacije sa pametnim telefonom, kako bi se osiguralo da vam dan prođe glatko. Evo nekoliko načina da postavite vaš Galaxy Watch sat tako da možete odmah uživati u svemu što nudi. 

Slika Galaxy Watch satova u različitim bojama.

Kada povežete vaš Galaxy Watch sat sa pametnim telefonom, možete početi uživati u nekoliko funkcija.

Imajte u vidu: Sinhronizacija sata sa pametnim telefonom će automatski postaviti datum i vrijeme. Možete ručno da postavite datum i vrijeme samo ako vaš sat i pametni telefon nisu upareni.

Da biste ručno podesili datum i vrijeme, pratite ove korake: 

Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Postavke. Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Postavke.

Korak 1. Otvorite glavni ekran i dodirnite ikonu Postavke.

Prikaz ekrana Postavke sa označenom opcijom "Opšte". Prikaz ekrana Postavke sa označenom opcijom "Opšte".

Korak 2. Dodirnite "Opšte".

Prikaz ekrana Opšte sa označenom opcijom "Datum i vrij". Prikaz ekrana Opšte sa označenom opcijom "Datum i vrij".

Korak 3. Dodirnite "Datum i vrij".

Prikaz ekrana Datum i vrijeme sa označenom opcijom "Postavi datum". Prikaz ekrana Datum i vrijeme sa označenom opcijom "Postavi datum".

Korak 4. Dodirnite "Postavi datum".

Prikaz ekrana "Postavi datum" sa označenim dugmetom "Gotovo". Prikaz ekrana "Postavi datum" sa označenim dugmetom "Gotovo".

Korak 5. Prilagodite tako što ćete dodirnuti dan, mjesec i godinu, a zatim dodirnuti "Gotovo".

Prikaz ekrana Datum i vrijeme sa označenom opcijom "Postavi vrije". Prikaz ekrana Datum i vrijeme sa označenom opcijom "Postavi vrije".

Korak 6. Dodirnite "Postavi vrije".

Prikaz ekrana "Postavi vrijeme" sa označenim dugmetom "Gotovo". Prikaz ekrana "Postavi vrijeme" sa označenim dugmetom "Gotovo".

Korak 7. Postavite vrijeme dodirom na vrijednosti sata i minuta, a zatim dodirnite "Gotovo".

Da biste se ručno povezali na Wi-Fi mrežu, pratite ove korake:

Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Postavke. Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Postavke.

Korak 1. Prevucite prema gore na glavnom ekranu i dodirnite ikonu Postavke.

Prikaz ekrana "Postavke" sa označenom opcijom "Veze". Prikaz ekrana "Postavke" sa označenom opcijom "Veze".

Korak 2. Dodirnite "Veze".

Prikaz ekrana za veze sa označenom opcijom "Wi-Fi". Prikaz ekrana za veze sa označenom opcijom "Wi-Fi".

Korak 3. Dodirnite "Wi-Fi".

Prikaz ekrana "Wi-Fi" sa označenim dugmetom za uključivanje/isključivanje. Prikaz ekrana "Wi-Fi" sa označenim dugmetom za uključivanje/isključivanje.

Korak 4. Dodirnite dugme za uključivanje/isključivanje na "Uključeno".

Prikaz Wi-Fi ekrana sa označenim primjerom Wi-Fi mreže. Prikaz Wi-Fi ekrana sa označenim primjerom Wi-Fi mreže.

Korak 5. Pomjerajte naniže i dodirnite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete.

Prikaz primjera ekrana "Lozinka" sa označenim dugmetom "Poveži se". Prikaz primjera ekrana "Lozinka" sa označenim dugmetom "Poveži se".

Korak 6. Unesite lozinku za Wi-Fi i dodirnite "Poveži se".

Imajte u vidu: Povezivanje vašeg Galaxy Watch sata sa pametnim telefonom putem Bluetootha automatski će onemogućiti Wi-Fi. Koristite Wi-Fi kada je potrebno.

Da biste dodali aplikaciju na vaš Galaxy Watch sat, pratite ove korake:

Imajte u vidu: Morate biti prijavljeni na Google™ nalog da biste pristupili Play prodavnici.

Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Play prodavnice. Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Play prodavnice.

Korak 1. Prevucite prema gore na glavnom ekranu i dodirnite ikonu Play prodavnice.

Prikaz ekrana Play prodavnice sa označenom funkcijom Pretraga. Prikaz ekrana Play prodavnice sa označenom funkcijom Pretraga.

Korak 2. Unesite naziv aplikacije koju želite preuzeti, a zatim dodirnite dugme za pretragu na tastaturi.

Prikaz ekrana "Aplikacije na vašem telefonu" sa označenom aplikacijom "Samsung Internet". Prikaz ekrana "Aplikacije na vašem telefonu" sa označenom aplikacijom "Samsung Internet".

Korak 3. Dodirnite aplikaciju koju želite preuzeti sa spiska rezultata pretrage.

Prikaz ekrana aplikacije Samsung Internet sa označenim dugmetom "Instaliraj" Prikaz ekrana aplikacije Samsung Internet sa označenim dugmetom "Instaliraj"

Korak 4. Dodirnite "Instaliraj".

Prikaz ekrana aplikacije Samsung Internet sa označenim dugmetom "Otvori". Prikaz ekrana aplikacije Samsung Internet sa označenim dugmetom "Otvori".

Korak 5. Dodirnite "Otvori" kada se aplikacija preuzme i instalira.

Imajte u vidu: Da bi ispravno funkcionisale, neke aplikacije će zahtijevati dozvole sa vašeg sata ili instaliranje povezane aplikacije na povezani uređaj. Pročitajte uslove i odredbe i uvjerite se da ste aktivirali odgovarajuće dozvole i instalirali potrebne aplikacije na pametnom telefonu prije preuzimanja aplikacije na vaš uređaj.

Da biste uputili telefonski poziv sa vašim Galaxy Watch satom, koristite sljedeće korake:

Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Telefon. Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Telefon.

Korak 1. Prevucite prema gore na glavnom ekranu i dodirnite ikonu Telefon.

Prikaz ekrana poziva sa označenom tastaturom i ikonom kontakta. Prikaz ekrana poziva sa označenom tastaturom i ikonom kontakta.

Korak 2. Dodirnite tastaturu ili ikonu kontakta.

Prikaz ekrana tastature i ikone telefona. Prikaz ekrana tastature i ikone telefona.

Korak 3. Unesite broj telefona ili dodirnite kontakt koji želite pozvati.

Prikaz ekrana kontakta sa označenom ikonom telefona. Prikaz ekrana kontakta sa označenom ikonom telefona.

Korak 4. Dodirnite ikonu telefona.

Imajte u vidu: Da biste uputili poziv, morate imati 4G vezu. Pozivi su dostupni samo na Galaxy Watch 4G satu.

Način štednje energije je ključ za produženje trajanja baterije vašeg Galaxy Watch sata. Smanjuje osvijetljenost ekrana i ograničava aplikacije koje mogu da isprazne bateriju dok rade u pozadini.

Da biste aktivirali ili deaktivirali način štednje energije, koristite sljedeće korake:

Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Postavke. Prikaz menija Galaxy Watch sata sa označenom ikonom Postavke.

Korak 1. Prevucite prema gore na glavnom ekranu i dodirnite ikonu Postavke.

Prikaz ekrana Postavke sa označenom ikonom "Baterija" Prikaz ekrana Postavke sa označenom ikonom "Baterija"

Korak 2. Dodirnite "Baterija".

Prikaz ekrana "Štednja energije" sa označenim dugmetom za uključivanje/isključivanje. Prikaz ekrana "Štednja energije" sa označenim dugmetom za uključivanje/isključivanje.

Korak 3. Izaberite "Štednja energije" tako što ćete dodirnuti dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili ili isključili način štednje energije.

Imajte u vidu: Funkcije Galaxy Watch sata mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window