PRAVNA NAPOMENA

PRAVNA NAPOMENA

1.1 Ova pravna napomena (ovi “Uvjeti”) primjenjuju se na cijeli sadržaj Internet stranice pod nazivom domene www.samsung.com/ba/ ( “Internet stranica”) i na svu korespondenciju između Vas i Kompanije (kako je definirano ispod). Molimo pročitajte ove Uvjete prije korištenja Internet stranice. Korištenje Internet stranice znači da prihvatate te Uvjete bez obzira jeste li ili niste odabrali dati nam Vaše podatke. Ako ne prihvatate te Uvjete, ne koristite Internet stranicu.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OVLASTI

2.1 Dozvoljen Vam je ispis i preuzimanje izvadaka s Internet stranice za Vašu osobnu upotrebu na sljedećoj osnovi:

(a) ni jedan dokument ili slika s Internet stranice ne smiju se mijenjati;

(b) ni jedna slika s Internet stranice ne smije se koristiti bez pripadajućeg teksta;

(c) na svim kopijama mora biti navedeno autorsko pravo Kompanije i oznaka robne marke, zajedno s ovom obavijesti o dozvoli.

2.2 Osim ako je drukčije navedeno, autorska prava, oznake robnih marki, prava na baze podataka i ostala prava na intelektualno vlasništvo za sav sadržaj i materijale na Internet stranici (uključujući, bez ograničenja, fotografije i grafičke slike) vlasnička su prava Kompanije ili njenih davatelja licenci. U svrhu provođenja ovih Uvjeta, bilo kakvo korištenje izvadaka s Internet stranice koje nije sukladno s točkom 1.2 za bilo koju svrhu je zabranjeno. Ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta Vaša dozvola za korištenje Internet stranice automatski se prekida i morate odmah uništiti sve preuzete ili ispisane izvatke s Internet stranice.

2.3 U skladu s točkom 2.1, ni jedan dio Internet stranice ne smije biti reproduciran, pohranjen na bilo koju drugu Internet stranicu ili sadržan u bilo kojem javnom ili privatnom sistemu za pretraživanje ili sistemu bez prethodne pismene dozvole Kompanije.

2.4 Sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim uvjetima su pridržana.

2.5 Internet stranica se neće moći koristiti u bilo koje druge komercijalne svrhe osim onih koje je Kompanija posebno potvrdila ili odobrila. Za bilo kakvo ilegalno ili neovlašteno korištenje Internet stranice Kompanija će poduzeti odgovarajuće zakonske postupke.

3. PRIVATNOST I REGISTRACIJA

3.1 Kompanijino korištenje Vaših osobnih podataka regulirano je njezinim Pravilima o zaštiti privatnosti koja se mogu pogledati na dnu naslovnice Internet stranice. MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI – ona  reguliraju Vaša prava i obaveze u vezi s Vašim osobnim podacima, uključujući detalje o tome šta Kompanija može učiniti s njima i kome ih Kompanija može dati u određenim okolnostima.

3.2 Kompanija će također (u skladu s njezinim Pravilima o zaštiti privatnosti) surađivati s tijelima za provedbu zakona i ostalim nadležnim tijelima u vezi bilo kakve istrage ili povrede mrežne sigurnosti, te pridržava prava za pružanje bilo koje informacije (uključujući osobne podatke) dobivene od Vas ako je zakonom određeno ili se u dobroj vjeri ustanovi da bi nepridržavanje sa zakonskim zahtjevom tijela za provedbu zakona spriječilo prevenciju ili otkrivanje kriminala ili uhićenje ili otkrivanje počinitelja. 

3.3 Svaka registracija (Samsung proizvoda i Vaše želje da Vas Samsung kontaktira ili ne) izvršena putem Internet stranice je samo za jednog korisnika. Kad su Vam dodijeljeni korisničko ime i šifra, Kompanija ne dozvoljava da dijelite svoje korisničko ime i šifru s bilo kojom drugom osobom niti s više korisnika na mreži. Odgovornost za sigurnost svih dodijeljenih šifri je na Vama. 

4. PONAŠANJE POSJETITELJA

4.1 Osim osobnih podataka koji su pokriveni našim Pravilima o zaštiti privatnosti, svi materijali koje prenesete ili pošaljete na Internet stranicu smatrat će se ne-povjerljivim i ne-vlasničkim. Kompanija ne snosi nikakve odgovornosti vezano uz te materijale. Kompanija i njeni dizajneri mogu umnožavati, objavljivati, distribuirati, uključiti i na drugi način koristiti takve materijale i sve podatke, slike, zvukove, tekst i ostale stvari tamo sadržane za bilo koje i za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

4.2 Zabranjeno je slanje ili prijenos na ili s Internet stranice svih materijala: 

(a) koji je prijeteći, pogrdan, opscen, nepristojan, buntovan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji bi mogao poticati na rasnu mržnju, diskriminirajući, prijeteći, skandalozan, razdražljiv, blasfemičan, kršenje povjerljivosti, kršenje privatnosti koje može uzrokovati neprilike ili neugodnosti; 

(b) za koji nisu ishodovane sve potrebne dozvole i/ili odobrenja; 

(c) koji čine ili potiču ponašanje koje se može smatrati kriminalnim djelom, daju povoda građanskoj odgovornosti ili su u drugoj suprotnosti sa zakonom ili krše prava trećih strana, u bilo kojoj državi na svijetu; 

(d) koji je tehnički štetan (uključujući, bez ograničenja, kompjuterske viruse, logičke bombe, trojanske konje, crve, štetne komponente, zaražene podatke ili ostali zlonamjerni softver ili štetne podatke). 

4.3 Dozvoljena upotreba

Sajtove ili svoj nalog možete koristiti samo u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima. Ne smijete koristiti Stranice na bilo koji način koji bi mogao naštetiti Samsung-u, njegovim filijalama, njegovim brendovima ili bilo kojoj osobi ili imovini. Osim toga, ne smijete:

 1. koristiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastaviti ili pokušati otkriti izvorni kod ili algoritme naših Stranica.

 2. izmijeniti ili onemogućiti bilo koju funkciju naših Stranica.

 3. kreirati bilo koje izvedene radove zasnovane na našim Stranicama.

 4. iznajmiti, zakupiti, posuditi, dati podlicencu ili pružiti bilo kakve komercijalne usluge hostinga koristeći naše Stranice.

 5. kršiti naša prava intelektualne svojine ili prava bilo koga drugog lica dok koristite naše Stranice.

 6. koristiti naše web stranice na bilo koji način koji krši ove Uslove ili bilo koje zakone, pravila, propise, kodekse prakse, smjernice ili bilo koje druge zahtjeve regulatornih tijela, s izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme, unutar jurisdikcije u kojoj živite ili sa kojih koristite web stranice (“Važeći zakon”).

 7. koristiti naše stranice na bilo koji lažan ili zlonamjeran način, na primjer za uvođenje virusa, zlonamjernog koda ili štetnih podataka.

 8. koristiti ili pristupati našim stranicama na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, narušiti ili ugroziti naše sisteme ili sigurnost, ili ometati druge korisnike naših stranica.

 9. osim ako to nije dopušteno od strane Samsunga, prikupljati, sakupljati ili koristiti, uključujući bez ograničenja korištenje ili korištenjem crawling-a, scraping-a, rudarenja ili bilo koje druge slične ekstrakcije ili automatiziranih metoda, bilo koje informacije ili podatke sa naših stranica, servera, ili sistema ili pokušati dešifrovati bilo kakav prijenos na ili sa servera koji pokreću naše stranice.

4.4 Kompanija će u potpunosti surađivati s tijelima za provedbu zakona ili sudskim nalogom koji traži ili nalaže od Kompanije da otkrije identitet ili locira bilo koga ko šalje materijale koji krše točku 4.2 ili 4.3.

5. POVEZNICE

5.1 Poveznice prema Internet stranicama trećih strana nalaze se samo kao Vaša pogodnost. Upotrebom tih poveznica, napuštate Internet stranicu (povezane stranice u načelu će otvoriti novi prozor, a Internet stranica će ostati otvorena). Kompanija nije pregledala sve Internet stranice trećih strana, ne kontrolira ih i nije odgovorna za njih, njihov sadržaj i dostupnost. Stoga, Kompanija ne jamči za njih i ne predstavlja materijal koji se na njima nalazi ili bilo kakve rezultate koji se mogu postići korištenjem tih stranica. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj od Internet stranica trećih strana povezanih s Internet stranicom, to u potpunosti činite na osobnu odgovornost.

5.2 Možda nećete moći napraviti poveznice s Internet stranicom bez prethodnog pismenog pristanka Kompanije, koji je moguće ishoditi isključivo u slučaju zadovoljenja određenih kriterija. 

5.3 Kompaniji ćete u potpunosti nadoknaditi svu štetu ili gubitak koji Kompanija ili bilo koja članica njene grupe dožive zbog kršenja članka 5.2.

6. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

6.1 Kompanija ne daje garanciju, ne predstavlja niti jamči da će upotreba Internet stranice biti neometana i bez pogreški. Iako Kompanija nastoji osigurati da je Internet stranica normalno dostupna 24 sata dnevno, Kompanija nije odgovorna ako je Internet stranica nedostupna iz bilo kojeg razloga i tokom bilo kojeg vremena. Pristup Internet stranici može privremeno i bez prethodne obavijesti biti prekinut u slučaju kvara sistema, održavanja ili popravaka ili zbog razloga koji nisu pod nadzorom Kompanije.

6.2 Izričito se slažete da je Vaša upotreba ili nemogućnost upotrebe Internet stranice isključivo na osobnu odgovornost. Materijal na Internetskoj stranici nudi se "kakav jest", bez ikakvih uvjeta, jamstava ili odredbi bilo koje vrste. Na taj način Kompanija Vam, do najviše zakonom dozvoljene razine, pruža sadržaj Internet stranice na osnovi činjenice da Kompanija isključuje sva predstavljanja, uvjete i druge termine te se Izričito odriče jamstva bilo koje vrste, izričitog ili impliciranog, uključujući sva implicirana jamstva o zadovoljavajućoj kvaliteti, stanju za određenu svrhu, prikladnosti, pouzdanosti, pravovremenosti, tačnosti, potpunosti, sigurnosti, naslovu i ne-povredi koji, osim za ovu pravnu obavijest, mogu prouzročiti efekt u vezi s Internet stranicom. 

6.3 Kompanija, bilo koja strana (uključena ili ne u stvaranje, održavanje ili isporuku Internet stranice) i bilo koja od kompanija članica grupe, njeni direktori, službenici, zaposlenici, suradnici, agenti, ugovorni ili licencirani partneri ni u kojem slučaju neće biti odgovorne Vama ili trećoj strani za bilo koji izravni, neizravni, slučajni, kazneni ili posebni ili posljedični gubitak, uključujući, bez ograničenja, bilo koji gubitak profita ili podataka proizašlih iz Vašeg korištenja Internet stranice, ili za bilo koju tvrdnju na bilo koji način povezanu s vašim korištenjem Internet stranice, uključujući, ali ne i ograničeno na, sve kvarove i pogreške bilo kojeg sadržaja ili bilo koji gubitak nastao kao rezultat Vašeg korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojih materijala postavljenih, prenesenih ili na drugi način učinjenih dostupnima putem Internet stranice ili zbog ponašanja bilo kojeg korisnika Internet stranice, online ili offline, brisanja vaših podataka, informacija ili sadržaja pohranjenih na Internet stranici čak i ako postoji upozorenje o njihovoj mogućnosti zbog ugovora, nemara, delikta ili na drugi način. 

6.4 Kompanija ne predstavlja i ne jamči da će Internet stranica biti slobodna od gubitaka, kvarova, napada, virusa, smetnji, ili drugih sigurnosnih upada, te se Kompanija odriče svake odgovornosti vezane uz navedeno. Vi ste odgovorni za potporu Vašeg sistema, te ako je rezultat Vašeg korištenja materijala na Internet stranici potreba za servisom, popravcima ili ispravcima opreme, programa ili podataka, u potpunosti snosite troškove navedenog. 

6.5 Iako Kompanija nastoji osigurati da su informacije na Internet stranici tačne, Kompanija ne jamči tačnosti i potpunost materijala na Internet stranici. Kompanija bez prethodne obavijesti može izvršiti izmjene materijala na Internet stranici ili proizvoda i svih cijena opisanih na njoj. Materijal na Internet stranici može biti neažuriran, a Kompanija se ne obavezuje da će ga ažurirati. 

6.6 Ništa u ovim Uvjetima neće djelovati na način da isključivo ili ograniči odgovornost Kompanije za smrt ili ozljedu osobe uzrokovane nemarom, prevarom, lažnim predstavljanjem kao i osnovu svake druge odgovornosti koju po važećim zakonima nije moguće isključiti ili ograničiti.

Ako ste nezadovoljni s Internet stranicom, bilo kojim njenim dijelom ili ovim Uvjetima, Vaše je jedinstveno i ekskluzivno pravo prekid korištenja Internet stranice.

7. ODŠTETA

Korištenjem Internet stranice pristajete da ćete nadoknaditi i osloboditi Kompaniju i sve kompanije članice Kompanijine grupe, njene direktore, službenike, zaposlenike, suradnike, agente, ugovorne i licenčne suradnike od svih izjava koje su rezultat Vašeg kršenja ovih Uvjeta, Vašeg korištenja Internet stranice, bilo koje akcije koju je poduzela Kompanija kao dijela njenog istraživanja o mogućem kršenju ovih Uvjeta ili kao rezultat njenih saznanja ili odluke da je do kršenja ovih Uvjeta došlo.

8. OPĆENITO

Ovi Uvjeti vrijede između Vas i Kompanije a nadležni su zakoni Republike Bosne i Hercegovine. Sporovi nastali u vezi s ovim pravnim napomenama pod isključivom su jurisdikcijom sudova u Republici Bosni i Hercegovini.

Kompanija može odgoditi provođenje njenih prava pod ovim Uvjetima bez da ih izgubi. 

Slažete se da Kompanija može pod-ugovoriti djelovanje bilo koje od njenih obaveza ili može dodijeliti ovaj sporazum ili bilo koji dio njenih prava ili obaveza bez prethodne obavijesti. 

Kompanija Vam neće biti odgovorna za bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta do kojeg dođe zbog bilo kakvih uvjeta za koje se od Kompanije ne može razumno očekivati da ih kontrolira.  

Ovi Uvjeti tvore potpuno razumijevanje između Vas i Kompanije vezano uz Vaše korištenje Internet stranice i zamjenjuju sve prethodne sporazume u vezi s Internet stranicom. 

Ako bilo koji dio ovih Uvjeta bude određen kao pravno nevaljan ili neprimjenjiv, tad će se nevaljani ili neprimjenjivi dio smatrati zamijenjen tačnim, primjenjivim dijelom koji najbolje odgovara namjeri originalnog dijela, a ostatak ovih Uvjeta ostat će na snazi.