Kako se koristi Dijagnostika u aplikaciji Samsung Members

Uz funkciju Dijagnostika u aplikaciji Samsung Members možete provjeriti nekoliko aspekata vašeg pametnog telefona i uvjeriti da sve funkcioniše kako treba. Dijagnostika vam omogućava da koristite širok asortiman testova za poboljšanje performansi vašeg pametnog telefona. Zahvaljujući aplikaciji Samsung Members možete još dijeliti informacije sa drugim Samsung korisnicima, čitati vijesti, savjete i još toga.

Prikaz ikone Samsung Members.

Prije nego što isprobate funkciju Dijagnostika, obavezno provjerite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Slijedite ove korake da biste ažurirali softver vašeg mobilnog uređaja: Postavke uređaja > Ažuriranje softvera.

Kako obaviti dijagnostiku telefona pomoću aplikacije Samsung Members

Prikaz glavnog ekrana aplikacije Samsung Members sa istaknutom opcijom „Podrška“. Prikaz glavnog ekrana aplikacije Samsung Members sa istaknutom opcijom „Podrška“.

Korak 1. Otvorite aplikaciju Samsung Members i dodirnite „Podrška“.

Prikaz ekrana Podrška aplikacije Samsung Members sa istaknutom opcijom „Prikaz testova“. Prikaz ekrana Podrška aplikacije Samsung Members sa istaknutom opcijom „Prikaz testova“.

Korak 2. Dodirnite „Prikaz testova“.

Prikaz svih testova koje možete obaviti pomoću opcije Dijagnostika sa istaknutom opcijom „Testiraj sve“. Prikaz svih testova koje možete obaviti pomoću opcije Dijagnostika sa istaknutom opcijom „Testiraj sve“.

Korak 3. Dodirnite stavku „Testiraj sve“ da biste pokrenuli Dijagnostiku.

Slijedite uputstva na ekranu da testirate performanse vašeg pametnog telefona. Možete preskočiti neke dijelove postupka i vratiti im se kad god želite. Ako želite da pregledate određenu funkciju vašeg pametnog telefona, jednostavno dodirnite ikonu da započnete test.

Prikaz ekrana „Dijagnostika“ sa pojedinačnim ikonama za testiranje i dugmetom „Nastavi s testiranjem“ u dnu.

Imajte u vidu: Morate potvrditi svoj Samsung nalog da biste koristili funkciju Dijagnostika.

Kako prijaviti grešku iz aplikacije Samsung Members

Ako imate problema s performansama pametnog telefona nakon testa, možete ih prijaviti iz aplikacije Samsung Members prateći sljedeće korake:

1 Otvorite aplikaciju Samsung Members.
2 Dodirnite „Podrška“.
3 Dodirnite „Izveštaji o greškama“ da pošaljete izveštaj. Morate poslati i podatke evidencije sistema. (Ako je do problema došlo u zadnjih 5 minuta).

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window