Samsung Flip

360 graden feedback model template

Introductie

Met de Samsung Flip 360 graden feedback model template kun je feedback aan een individu vanuit verschillende invalshoeken geven. Dit kunnen verschillende rollen zijn, het kan om verschillende kwaliteiten gaan waar het individu feedback op krijgt, of een combinatie van beiden. Dit model gaat uit van feedback richting een individu vanuit verschillende rollen.

Rollen

De in dit model gedefinieerde rollen zijn:
 1. Het individu zelf.

 2. De direct of indirect leidinggevende.

 3. Klanten.

 4. Directe collega’s.

 5. Indirect betrokken personen zoals indirecte collega’s of buitenstaanders.

Rules of the game

Als het gaat om feedback zijn de meningen verdeeld of de inhoud en stijl van presenteren even belangrijk zijn. Binnen deze template is de stijl van presenteren ondergeschikt aan de inhoud.

Om de feedback sessie succesvol te laten zijn en het individu bruikbare handvatten te geven, is het belangrijk om feitelijk waarneembare feedback te geven. Feitelijk waarneembaar wil zeggen dat de feedback concreet moet zijn. De kunst is om containerbegrippen en vage woorden zoals “wel of niet lief” te voorkomen.

Stappen

 1. Elke rol omschrijft een top drie van feitelijk waarneembare aandachts-, en verbeterpunten.

 2. Elke rol omschrijft een top drie van feitelijk waarneembare positieve punten.

 3. Verzamel de positieve feedback van alle rollen, behalve van het individu zelf, in de comfortzone. De aandachts- en verbeterpunten in de groeizone.

 4. Het individu plaatst zijn of haar eigen feedback op dezelfde manier.

 5. Alle feedback wordt door de verschillende rollen feitelijk waarneembaar toegelicht. Belangrijk hierbij is dat het individu waar het om gaat alleen vragen mag stellen ter verduidelijking.

 6. Het individu zelf licht, waar nodig, zijn of haar eigen feedback toe.

 7. Tot slot kiest het individu of de leidinggevende de top drie van aandachts- en verbeterpunten om aan te werken en kan er een plan opgesteld worden hoe hieraan gewerkt kan worden. 

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle HRM brainstorm templates

References: Inspired on the model by Marshall Goldsmith. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com