Kies de beste HRM template

Kies je favoriete template & download ze allemaal.

Samsung Flip 360 graden feedback model template

Met de Samsung Flip 360 graden feedback model template kun je feedback aan een individu vanuit verschillende invalshoeken geven. Dit kunnen verschillende rollen zijn, het kan om verschillende kwaliteiten gaan waar het individu feedback op krijgt, of een combinatie van beiden.

Samsung Flip 4G feedback template

Feedback geven kan lastig zijn, omdat het soms moeilijk te verwoorden is wat er precies aan de hand is, of omdat de persoon moeite heeft met feedback te ontvangen. Met de Samsung Flip 4G feedback template geven we handvatten om de feedback en de gewenste oplossing te benoemen.

Samsung Flip kernwaarden brainstorm template

Veel ondernemingen hebben kernwaarden. Maar als je vraagt wat ze precies betekenen of inhouden, blijven veel medewerkers stil. Een van de redenen is dat veel lijstjes van kernwaarden te algemeen of te generiek zijn. Een andere reden is soms dat kernwaarden niet gedragen worden door het collectief aan medewerkers.

Samsung Flip template voor Kotter’s verandertheorie

Verandering kan binnen een onderneming veel weerstand oproepen. Dit heeft verschillende oorzaken en het kan vooruitgang in de weg staan. De Samsung Flip template voor Kotter’s verandertheorie helpt om verandering op gang te brengen en toekomstplannen succesvol te implementeren.

Samsung Flip template voor Lewin’s veranderingsmanagement model

De Samsung Flip template voor Lewin’s verandermanagement model is een hulpmiddel voor een pragmatische aanpak om verandering binnen ondernemingen op gang te brengen en te borgen. De template gaat uit van weerstand tegen de verandering en gaat uit van drie fasen die deze weerstand kunnen doorbreken.

Samsung Flip template voor de motivatie hygiëne theorie van Herzberg

De Samsung Flip template voor de motivatie hygiëne theorie van Herzberg is een template waarmee je kunt toetsen of de voorwaarde voor medewerkers’ motivatie binnen de onderneming aanwezig zijn. Deze template helpt om verbeteringen aan te brengen en in één overzicht te zien wat mogelijk storende factoren kunnen zijn.

Samsung Flip ADKAR verandermodel template

De Samsung Flip ADKAR verandermodel template is een pragmatisch opgebouwd stappenplan om verandering binnen een onderneming in gang te zetten en succesvol af te ronden. Deze template kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het identificeren hoe je veranderingen optimaal kunt laten aanslaan.

Samsung Flip cultuurdimensies van Hofstede template

Elke onderneming heeft een eigen unieke cultuur die volgens Hofstede is opgebouwd uit vijf elementen. Elk van deze elementen is in meer of mindere mate aanwezig. Door de cultuur in kaart te brengen kan de gezondheid van een onderneming worden gemeten.

Samsung Flip Quinn leiderschap rollen template

Veel leiders hebben een unieke leiderschapsstijl. De Quinn leiderschap rollen template geeft inzicht in de kwaliteiten van een leider. Door dit inzicht kan een leider tot zelfinzicht komen en nieuwe kwaliteiten leren. De template kan ook gebruikt worden om inzicht te krijgen in de algemene leiderschapsstijl binnen een onderneming.

Samsung Flip klantenservice matrix template

Klantenservice is een breed begrip, maar wordt door klanten als zeer waardevol ervaren. De Samsung Flip klantenservice matrix template is een hulpmiddel om inzicht te krijgen op welke diensten of producten veel, weinig, of minimale service gegeven moet worden én of deze reactief of proactief moet zijn.

Samsung Flip template voor 7 Habits van Stephen Covey

Met deze Samsung Flip template kan je het 7 Habits model uit het gelijknamige boek van Stephen Covey gebruiken. Dit model beschrijft de kwaliteiten die succesvolle medewerkers en leiders van een onderneming zouden moeten bezitten om effectief te zijn.

Flip Line Up