Kies de beste finance template

Kies je favoriete template & download ze allemaal.

Samsung Flip ABC model template

Voordat een product of dienst aan een klant geleverd kan worden, zijn er kosten gemaakt. Soms worden ook daarna nog kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld administratie-, of incassokosten. De Samsung Flip ABC model template is gebaseerd op het ABC model van Kaplan en Cooper.

Samsung Flip ROI calculatie template

Afhankelijk van het soort onderneming en het soort product, bestaan er oneindig veel manieren om de ROI (Return On Investment) te berekenen. In deze Samsung Flip template gaan we uit van het meest simpele model.

Samsung Flip klantenservice matrix template

Klantenservice is een breed begrip, maar wordt door klanten als zeer waardevol ervaren. De Samsung Flip klantenservice matrix template is een hulpmiddel om inzicht te krijgen op welke diensten of producten veel, weinig, of minimale service gegeven moet worden én of deze reactief of proactief moet zijn.

Samsung Flip balanced scorecard template

De Samsung Flip balanced scorecard template gaat over, zoals het woord al doet vermoeden, het gebalanceerd in kaart brengen van hoe een onderneming op verschillende bedrijfsaspecten scoort. De uitvinder Robert Kaplan gebruikt vaak de metafoor van een cockpit.

Samsung Flip GAP analyse template

Met de Samsung Flip GAP analyse template kun je op tactisch en operationeel niveau van een nulpunt naar een gewenste uitkomst komen. Dit kan gaan om het behalen van omzet of winst doelstellingen, of bijvoorbeeld het verhogen van de online conversie.

Flip Line Up