Samsung Flip

cultuurdimensies van Hofstede template

Introductie

Elke onderneming heeft een eigen unieke cultuur die volgens Hofstede is opgebouwd uit vijf elementen. Elk van deze elementen is in meer of mindere mate aanwezig. Door de cultuur in kaart te brengen kan de gezondheid van een onderneming worden gemeten. Ook kan op basis van deze cultuurdimensies template een veranderplan worden opgesteld om een gewenste cultuur te creëren.

Definities

Identiteit: Collectivisme of individualisme
Dit is de mate waarin er goed als collectief wordt samengewerkt of waarin er veel individuele eilanden binnen een onderneming zijn.  

Hiërarchie: Een grote of kleine machtsafstand
Dit is de mate van gelaagdheid binnen de onderneming en hoe dictatoriaal een onderneming wordt aangestuurd.

Sekse: Masculiniteit versus femininiteit
De mate waarin er meer mannelijke of juist meer vrouwelijke eigenschappen binnen een onderneming aanwezig zijn. Let op: Dit gaat niet letterlijk over de verdeling tussen mannen en vrouwen.

Waarheid: Sterke of zwakke vermijding van onzekerheid
Dit is de mate waarin er open gecommuniceerd wordt. Oók als het gaat om fouten maken en die toe mogen en willen geven.

Deugd: Lange of korte termijn gericht
Dit is de mate waarin een onderneming zich bezighoudt met een lange termijn strategie of juist op korte termijn resultaten wil behalen.

Methodiek

Waardeer de vijf cultuurdimensies in een schaal van -5 tot +5.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle HRM brainstorm templates

References: Inspired on the model by Geert Hofstede. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com