Samsung Flip

ADKAR verandermodel template

Introductie

De Samsung Flip ADKAR verandermodel template is een pragmatisch opgebouwd stappenplan om verandering binnen een onderneming in gang te zetten en succesvol af te ronden.
Deze template kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het identificeren hoe je veranderingen optimaal kunt laten aanslaan. Het model is bedoeld om je medewerkers bij te staan en te helpen in het veranderingstraject binnen jouw onderneming.

Stappen

 1. Awareness (Bewustwording)
  Bij elke verandering is het belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de noodzaak. Omschrijf wat er precies mis is en waarom dit moet veranderen.

 2. Desire (Verlangen)
  Sommige medewerkers zullen, ondanks de bewustwording, toch niet willen veranderen. Omschrijf hoe je omgaat met mensen die niet mee willen werken.

 3. Knowledge (Kennis)
  Tijdens de verandering is het belangrijk om iedereen de kennis te geven die nodig is om mee te kunnen komen in de verandering. Dit kan gaan om specifieke trainingen, of het onderling delen van kennis en expertise. Omschrijf wie welke kennis nodig heeft en hoe je die gaat verstrekken.

 4. Ability (Vaardigheden)
  Ondanks dat medewerkers misschien wel de kennis en de wil hebben, hebben ze ook de juiste vaardigheden nodig. Er kan een kloof ontstaan tussen willen en kunnen. Omschrijf hoe je omgaat met deze situaties.

 5. Reinforcement (Verbeteringen)
  Verandering vraagt meestal om nieuwe en betere manieren van werken, en nieuwe middelen en/of processen. Omschrijf welke middelen gereed moeten zijn om de verandering te ondersteunen. 

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle HRM brainstorm templates

References: Inspired on the model by Jeff Hiatt. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com