Samsung Flip

template voor het 7S model McKinsey

Introductie

Gebruik deze Samsung Flip template als hulpmiddel voor het 7S model van McKinsey om de sterktes en zwaktes van een onderneming in kaart te brengen. Hiervoor worden een aantal rationele en harde factoren + emotionele en zachte factoren geanalyseerd. Door deze interne elementen in kaart te brengen helpt het om te bepalen of ze effectief op elkaar zijn afgestemd en stelt de onderneming in staat om haar doelstellingen te bereiken.

Rules of the game

Voordat je deze Samsung Flip template van het 7S model kunt gebruiken om je analyse te maken, is het noodzakelijk om een heldere en concrete missie en visie te formuleren. Daarnaast is het bij deze template belangrijk om tot de kern te komen en hoofdzaken van bijzaken, en oorzaak & gevolg, goed uit elkaar te houden.

Stappen

Definieer in onderstaande volgorde de harde en zachte factoren van de onderneming:
 1. Shared Values
  Waarden: Concrete principes en overtuigingen binnen de onderneming waar gedrag op afgestemd kan worden.

 2. Strategy
  Strategie: De stappen die de onderneming neemt om bij te dragen aan haar visie.

 3. Structure
  Structuur: De manier hoe de onderneming functioneert op het gebied van afdelingen, rollen, verantwoordelijkheden en hiërarchie.

 4. Systems
  Systemen: De processen, procedures, formele en informele afspraken, en andere (controle) mechanismen.

 5. Staff
  Medewerkers: De mate van betrokkenheid en motivatie, maar ook het opleidingsniveau en specialismen.

 6. Style of management
  Managementstijl: De manier hoe het management zich gedraagt en leiding geeft.

 7. Skills
  Uniekheid: Hetgeen waar de onderneming uniek of uitmuntend in is.


Na afloop van de bovenstaande oefening kun je analyseren of er ergens binnen de onderneming discrepantie is of zaken aangescherpt kunnen worden.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Inspired on the model by McKinsey. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com