Samsung Flip

Agile SDLC template

Introductie

Agile betekent letterlijk lenig en behendig, en wordt ook wel gezien als flexibel omgaan met een project. Met de Samsung Flip Agile SDLC (Software Development Life Cycle) template beschrijf je een zichzelf herhalend proces, om zo flexibel als mogelijk om te gaan met de ontwikkeling van software binnen bepaalde afspraken. “Being adaptive to change” is waar het om draait bij Agile werken. De Agile template kan ook toegepast worden op ander soort projecten.

Rules of the game

Het basisprincipe van Agile software ontwikkeling is dat het hele project opgedeeld wordt in kleine deelprojecten. Opleveringen van deze deelprojecten kunnen keer op keer aangepast worden aan de wensen van de klant of nieuwe projectvereisten. Deze modules zijn eenvoudig te managen en zijn tijd- en deadline gebonden.

Stappen

Elk deelproject doorloopt altijd dezelfde stappen:

 1. Requirements:
  Omschrijving van alle eisen en wensen waaraan het deelproject moet voldoen.

 2. Analyse: 
  Onderzoek of alle eisen en wensen haalbaar zijn en hoe dit invloed heeft op overige deelprojecten.

 3. Ontwerpen:
  Het maken van een technisch en functioneel ontwerp. 

 4. Coderen / executie:
  Het daadwerkelijk schrijven van de code, het uitvoeren van het deelproject, en documentatie. 

 5. Testen:
  Het testen van het deelproject en oplossen van fouten.

 6. Onderhoud:
  Het onderhouden van het systeem en de onderliggende architectuur.

Na elke cyclus begint het proces opnieuw voor een aanpassing, of een nieuw deelproject, tot het complete project gereed is.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Inspired on the Agile Glossary by the Agile Alliance. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com