Samsung Flip

Customer Relationship Management model template

Introductie

Voordat je besluit met welk CRM (Customer Relation Management) softwarepakket je wilt werken, of welke aanpassingen nodig zijn op je huidige systeem of manier van werken, is het belangrijk je CRM in kaart te brengen. De Samsung Flip CRM-model template helpt om richting en sturing te geven aan interne afdelingen en de juiste keuzes te maken.

Rules of the game

Deze template is gebaseerd op een continu proces waarin periodiek vijf fasen worden doorlopen. Deze fasen zijn:

  • Intentie: Wat is de intentie die je binnen de relatie met de klant hebt. Bijvoorbeeld meer herhaalaankopen, betere mond tot mond reclame, het overhalen van potentiële klanten om tot aankoop over te gaan, etc.

  • Mensen: Welke mensen of afdelingen spelen hier een rol in en wat is die rol precies?

  • Systemen: Welke systemen hebben de mensen of afdelingen beschikbaar en wat moeten die systemen precies kunnen?

  • Processen: Welke processen moeten er komen of zijn er al, die sturing geven aan de mensen of afdelingen en de systemen?

  • KPI’s en analyse: Welke KPI’s (Key Performance Indicators) zijn er, of moeten er komen, om te meten of we de juiste dingen doen, en hoe gaan we die analyseren?

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle management brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com