Samsung Flip

business model canvas template: operational excellence

Introductie

Ondernemingen, waarbij het bestaansrecht voortkomt uit “operational excellence”, maken vaak gebruik van het “Business model canvas operational excellence” om hun businessmodel en voortbestaan te bewaken.

Deze Samsung Flip template gaat ervan uit dat een aantal aspecten van de onderneming zelden tot nooit mogen veranderen en andere aspecten juist dagelijks of zo nodig per uur.

Rules of the game

Bij operationele uitmuntendheid gaat het om vijf aspecten binnen een onderneming die helder moeten zijn voor alle medewerkers. Dit zijn: 
  1. Kernwaarden: Wat zijn de leidende, sturende en gedeelde kaders waar de onderneming voor staat en waar iedereen zich in kan vinden?

  2. Kernstrategie: Wat zijn de fundamentele stappen die de onderneming onderneemt om succesvol te zijn?

  3. Substrategieën: Welke stappen onderneemt de onderneming binnen de kernstrategie om succesvol te blijven?

  4. Uitvoering: Welke activiteiten moeten volbracht worden om de substrategieën succesvol te laten zijn?

  5. Actie / middelen: Wat moet er precies gebeuren - welke taken moeten uitgevoerd worden - om de uitvoering efficiënt en uitmuntend tot stand te laten komen?

Aanpak

De piramide wordt van boven naar beneden ingevuld in deze Samsung Flip template. Binnen elke laag ontstaan er per onderwerp weer meerdere onderwerpen die zo concreet/specifiek mogelijk worden ingevuld. Uiteindelijk resulteert dit in een concrete actielijst waar optioneel namen van personen of afdelingen aan gekoppeld kunnen worden.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle strategy brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com