Samsung Flip

DESTEP analyse template

Introductie

De Samsung Flip DESTEP analyse template brengt bevolkingsgroep factoren binnen een specifieke markt in kaart en wordt meestal gebruikt als onderdeel van een ondernemingsplan. Deze factoren hebben bijvoorbeeld betrekking op culturele aspecten, waarden en normen van bepaalde bevolkingsgroepen en trends.

Definities


Onderstaand de zes factoren die de DESTEP template behandelt met enkele voorbeelden.

Demografische factoren: Leeftijdsfactoren / Gezinsopbouw / Mate van urbanisatie

Economische factoren: Conjunctuur van een land / Koopkracht en werkloosheidscijfers / Import- en export handel

Sociaal culturele factoren: Levensstijl en gezondheid / Opleidingsniveau / Vrijetijdsbesteding

Technologische factoren: Mate van gebruik van technologie / Informatievoorziening en vrijheid / Nieuwe en bestaande producten

Ecologische factoren: Het klimaat en het weer / Milieuregelgeving en sentiment

Politieke & juridische factoren: Wetgeving / Invloed en beperkingen vanuit de regering / Politieke stabiliteit

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle strategy brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com