Samsung Flip

ESSO business development template

Introductie

De Samsung Flip ESSO business development template brengt vier aspecten van een onderneming in kaart. Te weten: Het Environment, de Strategie, de Structuur en de Operatie. De template geeft op hoofdlijnen een overzicht en inzicht op welke manier en in welke markt de onderneming zich begeeft. Deze template wordt vaak gebruikt voor investeerders of een raad van bestuur, die zich vaak niet bezig willen houden met de specifieke details van een onderneming.

Stappen

 1. Definieer het Environment:
  Het milieu, de markt waarbinnen de onderneming zich begeeft, gaat over de concurrentie, marktomvang en toeleveranciers. Voorbeeldvragen zijn:
  - In welke specifieke markt begeeft de onderneming zich?
  - Hoe groot is de markt in aantallen en omzet?
  - Welke concurrenten zijn al actief en wat maakt hen succesvol?
  - Welke leveranciers zijn nodig en welke machtspositie hebben deze?  

 2. Definieer de Strategie:
  De strategie gaat over welke stappen je onderneemt om de markt te betreden, succesvol te worden, of succesvol te blijven. Voorbeeldvragen zijn:
  - Wat zijn de vijf dingen die je doet die een verschil maken?
  - Hoe ga je het beter doen, of doe je het beter dan de concurrent?
  - Wat doe jij (anders), waardoor de klant bij jou wil afnemen? 

 3. Definieer de Structuur:
  De structuur gaat over hoe de onderneming werkt. Dit gaat over aspecten zoals afdelingen, communicatie en onderlinge verhoudingen. Voorbeeldvragen zijn:
  - Welke hiërarchie is er binnen de onderneming?
  - Hoe werkt de interne communicatie en de overlegstructuur?
  - Wat is het niveau en de expertise van de medewerkers?  

 4. Definieer de Operatie:
  De operatie gaat over hoe de onderneming werkt, wat de onderneming produceert en hoe er omzet en winst gemaakt wordt. Voorbeeldvragen zijn:
  - Welke producten of diensten worden op welke manier geleverd of gemaakt?
  - Wie zijn de voornaamste afnemers en hoe worden die bediend?
  - Hoe zit de kostenstructuur in elkaar en hoe wordt er omzet en marge gemaakt? 

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle strategy brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com