Samsung Flip

template voor Hambrick en Fredrickson's strategie model

Download
Samsung Flip template voor Hambrick en Fredrickson's strategie model

Introductie
Met de Samsung Flip template van Hambrick en Fredrickson’s strategie model, ook wel de Diamant strategie genoemd, brengt de kern van de strategie van een onderneming in kaart. Het analyseert, visualiseert en benoemd de verschillende aspecten van de ondernemingsstrategie op hoofdlijnen. 

 

Rules of the game
Probeer tot de essentie van de kernstrategie te komen en niet te verzanden in bijzaken en details.

 

Definities
De Diamant strategie brengt vijf deelgebieden in kaart. Dit zijn:

 1. De economische logica
  Dit betreft alles op het gebied van winstmaximalisatie. Door bijvoorbeeld de laagste productiekosten, schaalvoordeel, of het hergebruiken van bestaande producten en/of patenten. Maar het betreft ook zaken zoals premium sales en premium prijzen door unieke features of bundel verkopen.
 2. De arena
  De arena is de combinatie van het afzetgebied, de afzetmarkt en de geboden diensten en/of producten, en hun unieke eigenschappen. De arena omschrijft ook de primaire afzetkanalen.
 3. De vehicles
  De vehicles zijn de benodigde middelen, interne resources, partners en/of samenwerkingen, die nodig zijn om de strategie tot uitvoering te brengen.
 4. Het onderscheidend vermogen
  Het onderscheidend vermogen kan gerelateerd zijn aan verschillende aspecten zoals het imago, de prijs, de betrouwbaarheid, de styling, etc.
 5. De etappes
  De etappes zijn de snelheid en fasen van groei, maar beschrijft ook de snelheid van innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

 

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle strategy brainstorm templates

References: Inspired on the model by Donald Hambrick and James Fredrickson. Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com