Достъпност
за смарт
аксесоари

Galaxy Watch показва страницата с настройки за достъпност. Galaxy Watch показва страницата с настройки за достъпност.

Екранен четец

Гласов отговор

Екранният четец помага на потребители със зрителни увреждания. Той предоставя устна обратна връзка, за да помогне за разбирането на съдържанието, което е на екрана.

* Функциите на гласовия асистент ще се предоставят непрекъснато с Google TalkBack от One UI Watch 3.0.

Galaxy Watch, показващ класически циферблат и друг отделен циферблат, показващ страницата с настройки на TalkBack с балнонче с текст, което отчита времето по -горе. Galaxy Watch, показващ класически циферблат и друг отделен циферблат, показващ страницата с настройки на TalkBack с балнонче с текст, което отчита времето по -горе.

* Функциите на гласовия асистент ще се предоставят непрекъснато с Google TalkBack от One UI Watch 3.0.

Подобрения за видимостта

Черно-бял режим / Инверсия на цветовете

Превключи екрана в черно-бяло или в обърнати цветове, за да виждаш по-лесно.

Четири различни циферблата, показващи икони на приложения и страница с настройки за подобряване на видимостта както в обикновени цветове, така и в обърнат цвят. Четири различни циферблата, показващи икони на приложения и страница с настройки за подобряване на видимостта както в обикновени цветове, така и в обърнат цвят.

Мащабиране

Докосни три пъти с един пръст за увеличаване или намаляване на мащаба.

Циферблат на Galaxy Watch, показващ страницата с настройки за увеличение и друго лице на Galaxy Watch вдясно, което показва, че настройките за увеличение са активирани. Циферблат на Galaxy Watch, показващ страницата с настройки за увеличение и друго лице на Galaxy Watch вдясно, което показва, че настройките за увеличение са активирани.

Размер на шрифта

Сменяй размера на шрифта.

Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за размера на шрифта. Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за размера на шрифта.

Добавяне на цветен филтър

Добави цветен филтър върху целия екран на часовника си, за да направиш текста по-лесен и удобен за четене.

Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за цветен филтър. Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за цветен филтър.

Подобрения за слуха

Заглушаване на
всички звуци

Заглушаване на всички звуци изключва всички звуци от устройството.

Циферблатът на Galaxy Watch показва страницата с настройки за подобрения на слуха с активирано заглушаване на всички звуци. Циферблатът на Galaxy Watch показва страницата с настройки за подобрения на слуха с активирано заглушаване на всички звуци.

Моно звук

Превключи слушалките от стерео на моно звук. Използвай това, ако имаш увреден слух или ако една слушалка е по-удобно.

Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за подобрения на слуха с активиран моно звук. Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за подобрения на слуха с активиран моно звук.

Разширени настройки

Вибриращ часовник

Получи текущото време като вибрации, като докоснеш циферблата на часовника с два пръста.

Циферблатът на Galaxy Watch показва страницата с настройки на часовника за вибрации. Циферблатът на Galaxy Watch показва страницата с настройки на часовника за вибрации.

Пряк път до интрусменти за достъпност

Докосни трикратно с два пръста върху произволен екран, за да активираш избраната от теб функция за достъпност.

Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за подобрения на слуха с часовник за вибрации и увеличени менюта с два пръста с трикратно докосване. Циферблатът на Galaxy Watch показва страница с настройки за подобрения на слуха с часовник за вибрации и увеличени менюта с два пръста с трикратно докосване.
  • * Въз основа на преносими устройства с Android Wear OS, наличността на тези функции може да варира в зависимост от преносимите устройства.
  • * Изображения на устройства, симулирани с илюстративна цел.