Наръчник за навигация

Използвай навигационната лента на нашия уебсайт

Как да намериш подменюта на нашата навигационна лента

СТЪПКА 1

За да намериш подменюта на елемент в нашата глобална лента за навигация, натисни клавиша Tab, докато стигнеш до елемента. Когато фокусът е върху елемента, натисни клавиша Enter, за да отвориш подменютата и използвай клавиша Tab, за да стигнеш до следното подменю.

Уголемено изображение на мобилното меню на GNB на Samsung.com Уголемено изображение на мобилното меню на GNB на Samsung.com

СТЪПКА 2

За да преминеш към следващата група в нашата глобална лента за навигация, натискай клавиша Tab, докато не преминеш през всички подпозиции в текущата група. Следващият елемент на фокус ще бъде следната група.

Например, за да преминеш към следващата група от менюта, натисни клавиша Tab, докато не преминеш през всички подпозиции в текущата група. Когато натиснеш Tab от последния под елемент от групата, клавиатурата ти ще се фокусира върху основния елемент на следващата група.

Уголемено изображение на менюто Samsung Pay на GNB на Samsung.com Уголемено изображение на менюто Samsung Pay на GNB на Samsung.com

СТЪПКА 3

За да се върнеш към предишния елемент от нашата глобална навигационна лента, задръж клавиша Shift и натисни клавиша Tab веднъж. Това ще фокусира клавиатурата ти върху предишния елемент. Можеш да натиснеш Shift + Tab няколко пъти, за да се придвижиш назад, ако е необходимо. Например, за да се върнеш към „Galaxy S“, когато фокусът на клавиатурата ти е върху „Galaxy Note“, натисни Shift + Tab веднъж.

Уголемено изображение от менюто Galaxy Note на GNB на Samsung.com Уголемено изображение от менюто Galaxy Note на GNB на Samsung.com

СТЪПКА 4

За да затвориш отворени подменюта, използвай клавиша Tab, за да преминеш към бутона "меню за затваряне" и натисни клавиша Enter.

Уголемено изображение на бутона затваряне на GNB на Samsung.com Уголемено изображение на бутона затваряне на GNB на Samsung.com

Как да намериш подменюта в нашата глобална лента за навигация на мобилни устройства