Как мога да обърна вратата на хладилника?

Важно е да разположите хладилника на подходящо място, за да може да работи ефективно. Освен това, понякога е възможно да трябва да откачите или обърнете вратата на хладилника, за да го преместите, поправите или по друга причина. Вижте инструкциите по-долу. Ако ви е необходима допълнителна информация, намерете ръководство на потребителя или се обадете в сервиза на Samsung.

Преди процеса

Обръщане на вратите.
 • За да избегнете повреда на пода, е препоръчително да го предпазите преди да извършите каквито и да било дейности (с килимче, хавлия, кутия или друго). 
 • Изключете хладилника от захранването и го изпразнете преди да започнете процедурата по обръщане на вратата.
 • Преди процедурата прекъснете системата за подаване на вода.
 • Когато е възможно и по закон, трябва да бъде направена проверка на електрическата безопасност преди включването на уреда.

Забележка: Възможно е реалният дизайн на системата за вода да изглежда различно в зависимост от модела, с който разполагате.

Предупреждения

 • Внимавайте да не се нараните по време на тази процедура.
 • От съображения за безопасност е силно препоръчително двама или повече души да извършват всички необходими дейности по монтажа.
 • Samsung препоръчва обръщането на отварянето на вратата да бъде извършвано само от одобрен от Samsung доставчик на услуги. 
 • Всички щети, причинени при опити за обръщане на отварянето на вратата, не се покриват от гаранцията на производителя на електроуреда.

Необходими инструменти (не са включени в комплекта)

 • Отвертка Phillips.
Отвертка Phillips.
 • Плоска отвертка.
Плоска отвертка.
 • 8 мм глух гаечен ключ (за болтове).
глух гаечен ключ.
 • 5 мм шестогранен ключ (за осите на пантите).
шестогранен ключ.
 • 11 мм гаечен ключ.
11 мм гаечен ключ.
 • Бормашина.

Забележка: Тези инструменти не се предлагат с хладилника.

 • Капак на проводника на капака.
Капак на проводника на капака.
 • Капак на дистанционния елемент на вратата.
Капак на дистанционния елемент на вратата.
 • Втулка на пантата.
Втулка на пантата.
 • Горна панта.
Горна панта.
 • Средна панта.
Средна панта.
 • Долна панта.
Долна панта.
 • Капак/контролен капак.
Капак/контролен капак.

Обръщане на посоката на отваряне на вратите

Стъпка 1. Отстранете втулката на пантата с помощта на малка отвертка, за да откачите втулката.

Отстраняване на втулката на пантата.

Стъпка 2. Отстранете капака на проводника и капачката на вратата След това откачете корпуса и прекъснете кабелната връзка в него.

Отстранете капака на проводника и капачката на вратата.

Стъпка 3. Отвийте двата винта на горната панта.

Стъпка 4. След това откачете вратата на хладилника от средната панта като внимателно повдигнете вратата право нагоре.

Откачете вратата на хладилника от средната панта.

Забележка: Внимавайте да не изпуснете вратата, когато я разглобявате.

Стъпка 5. Разглобете средната панта като развиете винтовете с помощта на отвертка Phillips.

Разглобете средната панта.

Забележка: Вратата на фризера може да падне напред, затова я поддържайте.

Стъпка 6. Откачете вратата на фризера от долната панта като внимателно повдигнете вратата право нагоре.

Откачете вратата на фризера от долната панта.

Стъпка 7. Внимателно поставете вратата долу върху безопасна работна повърхност и внимавайте да не я повредите. Сменете позицията на капачката в горната част на вратата.

Сменете позицията на долната панта.

Стъпка 8. Проверете лоста на автоматичното затваряне и винтовете в долната част на вратите, които трябва да бъдат преместени.

Стъпка 9. Внимателно сменете крачетата и сменете местоположението на винтовата капачка.

Сменете крачетата и сменете местоположението.

Стъпка 10. Сменете местоположението на долната панта и краче. (отдясно наляво)

Стъпка 11. Поставете долната панта след като поставите вратата на фризера в средната панта. 

Стъпка 12. Поставете средната панта с помощта на отвертка Phillips. 

Поставете средната панта.

Стъпка 13. Превключете проводника на вратата направо към противоположната страна. След това пъхнете капака на проводника на вратата.

Превключете проводника на вратата към противоположната страна.

Стъпка 14. Изправете хладилника в стоящо положение.

Стъпка 15. Поставете капака на дистанционния елемент на вратата. След това сменете местоположението на уплътненията на вратата на хладилника и фризера.

Сглобяване на вратата, дистанционен елемент на вратата.

Стъпка 16. Свалете уплътненията на хладилника и фризера и ги поставете отново след като ги завъртите на 180°.

Свалете уплътненията на хладилника и фризера.

Забележка: Уверете се, че уплътненията на вратата са поставени добре. Ако не са, е възможно да се появи шум или да се образува конденз, който ще окаже влияние на работата на уреда.

Стъпка 17. Пъхнете горната панта, за да направите отвора малко по-голям, и след това я поставете, за да сглобите вратата на хладилника.

Извадете горната панта, за да сглобите вратата на хладилника.

Стъпка 18. Свържете отново кабелната връзка и пъхнете проводника. Пъхнете капака на проводника на капака в горната част на вратата на хладилника и след това го натиснете, за да го сглобите напълно. 

Стъпка 19. Сглобете контролния капак.

Сглобете контролния капак.

Стъпка 20. Затворете вратите. Уверете се, че вратите работят изправно.

Затворете вратата.

Забележка: Не включвайте хладилника в захранването веднага след приключване на процедурата по обръщане на посоката на отваряне на вратата, а изчакайте поне един час.

Благодарим Ви за обратната връзка