Как да източите пералната машина в спешни случаи?

Аварийното дрениране ще ви бъде необходимо, когато вратата на пералната машина е заключена или машината показва грешка „Небалансиран товар“ (Ub). Този процес също така покрива почистването на филтъра за замърсявания в машината, което е добре да се прави на всеки 2 месеца. Следвайте стъпките по-долу, за да източите безопасно водата от пералната машина.

Стъпка 1. Изключете пералната машина и извадете щепсела от електрическия контакт.

Стъпка 2. Поставете хавлия и плитки съдове, в които да събирате водата и ги разположете в близост до капака на филтъра в долната част на машината.

Стъпка 3. Натиснете леко горната част на капака на филтъра (A), за да го отворите.

Натиснете капака на филтъра.

Стъпка 4. Издърпайте леко тръбата за аварийно дрениране (C) като държите капачката на тръбата (B).

Издърпайте тръбата за дрениране.

Стъпка 5. Отворете капачката на тръбата (B) и оставете водата в тръбата за аварийно дрениране (C) да изтече в съда. Ще има много вода – дръжте втори съд под ръка, за да ги сменяте, когато се напълнят.

Отворете капачката на тръбата.

Забележка: Източената вода по време на високотемпературното почистване или проверяване е гореща, така че внимавайте да не се изгорите или нараните.

Стъпка 6. Когато водата бъде източена напълно, отвийте ръкохватката на филтъра като го завъртите наляво (по посока, обратна на часовниковата стрелка).

Отвийте капачката на филтъра за замърсявания.

Стъпка 7. Почистете филтъра на помпата с помощта на мека четка. Уверете се, че перката на дренажната помпа във филтъра е почистен от затлачванията.

Почистете филтъра на помпата.

Стъпка 8. Поставете филтъра на помпата отново на място и завъртете ръкохватката му по посока на часовниковата стрелка надясно.

Поставете отново филтъра на помпата.

Стъпка 9. Поставете капачката на тръбата и дренажната тръба отново на място.

Поставете дренажната капачка отново на място.

Стъпка 10. Затворете капака на филтъра.

Затворете капака на филтъра.

Забележка: Ако филтърът на помпата е затлачен, на екрана се появява информационен код „5C“.

  • Уверете се, че ръкохватката на филтъра е затворена добре след като почистите филтъра. В противен случай това може да доведе до теч.
  • Уверете се, че филтърът е поставен добре на място след като го почистите. В противен случай това може да доведе до повреда или теч.
  • Някои филтри на помпи разполагат с ръкохватка за безопасност, предназначена да предотвратява инцидентни с деца. За да отворите ръкохватката за безопасност на филтъра на помпата, натиснете я навътре и я завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка. Пружинният механизъм на ръкохватката за безопасност помага за отваряне на филтъра.

Благодарим Ви за обратната връзка