Как да монтирате пералнята

Има някои важни стъпки, които трябва да следвате, когато настройвате пералнята си за пръв път. Вижте по-долу какво трябва да направите преди да започнете да използвате своята пералня.

При доставката пералнята има болтове, които държат барабана на място по време на транспортирането. Тези болтове трябва да бъдат отстранени преди употреба.

1 С помощта на предоставения в комплекта гаечен ключ развийте всички транспортни болтове в задната част на машината.
2 Извадете транспортните болтове изцяло и ги запазете в случай, че в бъдеще машината трябва да бъде транспортирана. Повторете, докато отстраните всички транспортни болтове. В зависимост от модела трябва да има между 3 и 5 болта.
Отстранете транспортни болтове от пералнята
3 Запълнете дупките с предоставените пластмасови тапи.
4 За да проверите дали всички болтове са били отстранени, отворете машината и завъртете барабана напред-назад. Ако барабанът се движи свободно, болтовете са били отстранени.

Обърнете внимание: Ако монтирате уреда върху твърд равен под, е препоръчително да завинтите задните крачета докрай и да регулирате предните с цел идеално нивелиране.

За най-добри резултати пералнята трябва да бъде монтирана върху нивелиран твърд под. Крачетата на пералната машина трябва да лягат добре върху пода. Можете да ги регулирате, за да нивелирате уреда.

Пералните Samsung използват някой от следните два типа нивелиращи крачета:

 

Крачета тип 1:

1 Нивелиране на пералната машина чрез завинтване или отвинтване на регулируемите крачета, както е показано.
Нивелирайте пералнята Samsung като завъртите регулируемите крачета.
2 Когато пералнята е нивелирана, затегнете фиксиращата гайка с помощта на отвертка.
Затегнете фиксиращата гайка на пералнята Samsung с помощта на отвертка.

Крачета тип 2:

1 Отвийте фиксиращата гайка като я завъртите наляво с помощта на гаечен ключ.
Отвийте фиксиращата гайка на пералня Samsung с помощта на гаечен ключ.
2 Нивелирайте пералната машина като завинтите или отвинтите регулируемите крачета с ръка.
Завъртете регулируемите крачета на пералня Samsung с ръка.
3 Затегнете фиксиращата гайка като я завъртите надясно с помощта на гаечен ключ.
Използвайте гаечен ключ, за да затегнете заключващата гайка на пералня Samsung.

Когато монтирате нова пералня, използвайте нов комплект маркучи, вместо да използвате отново старите.

1 При затворен клапан за чиста вода свържете маркуча за водата към крана за студена вода.
Свържете маркуча за водата към крана за студена вода.
2 Свържете другия край към входящия клапан на пералната машина.
Свържете маркуча за водата към входящия клапан на пералната машина.
3 Отворете клапана за чиста вода, за да проверите за течове.
Отворете клапана за вода
1 Ако свързвате дренажния маркуч към втулка, отстранете или изрежете винтовата тапа.
Отстранете винтовата тапа
2 Ако свързвате дренажния маркуч към напорна тръба, използвайте тръбна скоба, за да фиксирате правилно маркуча и да предотвратите обратен поток.
Използвайте тръбна скоба, за да разположите маркуча правилно.
3 Уверете се, че дренажният маркуч е разположен най-малко на 60 см над нивото на пода.
Уверете се, че дренажният маркуч е разположен най-малко на 60 см над нивото на пода.
4 Уверете се, че напорната тръба покрива дренажния маркуч изцяло.
Уверете се, че напорната тръба покрива дренажния маркуч изцяло.

Включете захранващия кабел към стенен контакт. Свържете пералнята самостоятелно, като се уверите, че има изолация. Не свързвайте продукта към други уреди или към разклонители.

Обърнете внимание: Не използвайте удължителен кабел.

Използвайте самостоятелен щепсел, за да изолирате пералнята.
1 Поставете пералнята на мястото, където искате тя да стои, и се уверете, че барабанът и дозиращите чекмеджета са празни.

Обърнете внимание: Необходимо е пералните машини да имат минимален просвет около себе си. Вижте упътването на вашата пералня за размерите на необходимия просвет. Обичайният минимален просвет за монтаж с вграждане е 25 мм отгоре и отстрани и 50 мм отзад. Пред пералнята са необходими 550 мм.

2 Натиснете бутона Захранване на пералнята, за да я включите.
3 Някои пералните се калибрират автоматично, когато бъдат включени. Други изискват ръчно калибриране.

Обърнете внимание: Следните модели изискват ръчно калибриране:

WF80F5, WF70F5, WF60F4, WF71F5, WF61F4, WF72F5, WF62F4, WF7AF5, WF6AF4.

За да направите калибрирането ръчно:

1 Натиснете и задръжте бутоните Temp и Delay End + за 3 секунди, докато на екрана се появи кодът „Cb“.
Натиснете бутона Старт, за да направите калибрирането на пералнята.
2 Натиснете Start/Pause, за да стартирате Цикъла на калибриране.
3 Барабанът ще се върти по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка в продължение на около 3 минути.
4 Когато цикълът завърши, на дисплея ще се появи „0“ и пералната машина ще се изключи автоматично.
5 Сега пералнята е готова за употреба.

Благодарим Ви за обратната връзка