Как да използвам автоматичния дозатор на пералната машина

Автоматичните дозатори на пералните машини Samsung ще ви осигурят удобен и съвременен начин на пране. Вижте видеоръководството по-долу, за да използвате автоматичните дозатори.

Част 1. Упътвания за чекмеджето за перилен препарат

 • Разгледайте трите отделения на дозатора.

 

Част 2. Използване на автоматичния дозатор

 • Указания за сипване на течен перилен препарат и омекотител.
 • Как да определите концентрацията на перилния препарат в зависимост от количеството вода.
 • Как да използвате дозатора за перилен препарат ръчно.

 

Част 3. Съвети за използване на автоматичния дозатор

 • Разгледайте често задаваните въпроси относно автоматичния дозатор.
 • Поддръжка на чекмеджето за перилен препарат.
Как да използвам автоматичния дозатор на пералната машина. Как да използвам автоматичния дозатор на пералната машина.

Разгледайте трите отделения на дозатора

Автоматично отделение за омекотител

 • Използвайте само омекотител за тъкани. Не зареждайте с прах за пране.

 

Автоматично отделение за перилен препарат

 • Използвайте само течен перилен препарат.

 

Ръчно отделение за перилен препарат

 • Ако е необходимо, сипете перилен препарат ръчно, както е указано от производителя на перилния препарат. За да използвате перилен препарат в това отделение, уверете се, че опцията за автоматично дозиране е изключена.

- Автоматично отделение за омекотител

- Автоматично отделение за перилен препарат

- Ръчно отделение за перилен препарат

Указания за сипване на течен перилен препарат и омекотител

Издърпайте чекмеджето за перилен препарат, за да го отворите.

 • Хванете внимателно чекмеджето и го издърпайте, за да го отворите.

 

Отворете капачката на автоматичното отделение за перилен препарат

 • Завъртете капачката на автоматичното отделение за перилен препарат по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го отворите. 

Сипете правилното количество перилен препарат в автоматичното отделение за перилен препарат. Поставете капачката отново на място и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я затворите. 

 • Завъртете капачката на автоматичното отделение за омекотител по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го отворите.

Сипете правилното количество омекотител в автоматичното отделение за перилен препарат.

Поставете капачката отново на място и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я затворите.

Бутнете внимателно чекмеджето за перилен препарат докрай. Ще чуете щракване, когато чекмеджето е затворено добре.

 

Част 2. Използване на автоматичния дозатор 

- Как да определите концентрацията на перилния препарат в зависимост от количеството вода

 

Доза за едно пране

За да определите количеството на перилния препарат, завъртете въртящия бутон [Additional function] (Допълнителна функция), за да изберете [Dose per Wash] (Доза за едно пране) и натиснете бутона [OK], за да потвърдите.

 • Доза за едно пране

1. Натиснете.

2. Med – High – Low – Off (Средно – Високо – Ниско – Изключено).

3. Натиснете.

 

Доза за плакнене

За да определите количеството на перилния препарат, завъртете въртящия бутон [Additional function] (Допълнителна функция), за да изберете [Dose per Wash] (Доза за едно пране) и натиснете бутона [OK], за да потвърдите.

 • Доза за плакнене

1. Натиснете.

2. Med – High – Low – Off (Средно – Високо – Ниско – Изключено).

3. Натиснете.

 

Част 2. Използване на автоматичния дозатор 

- Как да използвате дозатора за перилен препарат ръчно

За да изключите автоматичния дозатор следвайте указанията по-долу.

1. Натиснете.

2. Завъртете въртящия бутон, за да изберете Доза за едно пране и след това натиснете.

3. Натиснете, за да изберете желаната настройка.

Настройката по подразбиране е Med. (Средно).

Можете да избирате между Med., High, Off или Low (Средно, Високо, Изключено или Ниско).

За да изключите автоматичния дозатор и да използвате отделението ръчно, завъртете въртящия бутон, за да изберете [Dose per Wash] (Доза за едно пране) и след това отбележете [OFF]

- Изключено.

Не сипвайте прекалено много перилен препарат. Това може да има обратен ефект върху прането.

- Линия Max (Максимум).

Разгледайте често задаваните въпроси относно автоматичния дозатор

Автоматичният дозатор не работи

Уверете се, че чекмеджето за перилен препарат е затворено или пъхнато добре.

 • Отворете и затворете отново чекмеджето за перилен препарат.

 

Ако течният перилен препарат се е втвърдил и не може да бъде сипан нов.

 • Отстранете капачката за плакненето и почистете чекмеджето за перилен препарат.

 

Предупреждение за недостатъчно количество перилен препарат/омекотител

Това може да се случи заради недостиг на перилен препарат или омекотител.

 • Напълнете чекмеджето за перилен препарат с перилен препарат или омекотител.

 

Затворете чекмеджето за перилен препарат и натиснете бутона [Activity/Pause] (Програма/Пауза).

 • Уредът ще отчете течния перилен препарат и омекотителя и ще изключи индикатора на алармата.

 

Част 3. Съвети за използване на автоматичния дозатор

 • Поддръжка на чекмеджето за перилен препарат

Задържайки натиснат лоста за освобождаване във вътрешността на чекмеджето, дръпнете чекмеджето за перилен препарат, за да го извадите.

Отворете капачката и вдигнете вътрешната част на отделенията на автоматичния дозатор за перилен препарат и омекотител, за да я откачите.

Почистете вътрешната част на отделенията за перилен препарат и за омекотител с вода.

Използвайте малка мека четка, за да отстраните остатъците от перилен препарат и котлен камък.

Сглобете отново отделението на автоматичния дозатор за перилен препарат и омекотител. След това пъхнете отново чекмеджето за перилен препарат в пералната машина.

Благодарим Ви за обратната връзка