Обръщане на вратата на хладилника (Опционално)

Преди да обърнете вратата на хладилника, уверете се, че хладилникът е изключен.
Samsung препоръчва обръщането на отварянето на вратата да се извършва само от одобрени от Samsung техници.
 

Кликнете за информация относно.
 

Тази услуга се заплаща за сметка на клиента.
 

Всяка повреда, причинена при опит за обръщане отварянето на вратата, не се покрива от гаранцията на производителя на уреда.
 

Всякакви поправки, поискани поради това обстоятелство, ще се извършват платено за сметка на клиента.

1 Преди да се опитате да обърнете вратите на хладилника, уверете се, че е изключен от захранването и цялата храна е извадена.
2 Ако клиентът не се чувства достатъчно уверен да спазва инструкциите в наръчника, квалифициран сервизен техник на Samsung трябва да бъде извикан, за да извърши смяната.
3 Не включвайте хладилника веднага след обръщане на вратите, а изчакайте поне един час.

Необходими инструменти:

Необходими инструменти

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка