Обръщане на вратата на хладилника (Опционално)

Преди да обърнете вратата на хладилника, уверете се, че хладилникът е изключен.

Samsung препоръчва обръщането на отварянето на вратата да се извършва само от одобрени от Samsung техници.

 

Кликнете за информация относно.

 
Тази услуга се заплаща за сметка на клиента.

 

Всяка повреда, причинена при опит за обръщане отварянето на вратата, не се покрива от гаранцията на производителя на уреда.

 

Всякакви поправки, поискани поради това обстоятелство, ще се извършват платено за сметка на клиента.

1 Преди да се опитате да обърнете вратите на хладилника, уверете се, че е изключен от захранването и цялата храна е извадена.
2 Ако клиентът не се чувства достатъчно уверен да спазва инструкциите в наръчника, квалифициран сервизен техник на Samsung трябва да бъде извикан, за да извърши смяната.
3 Не включвайте хладилника веднага след обръщане на вратите, а изчакайте поне един час.

Необходими инструменти:

Необходими инструменти

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас