Пералната машина не се захранва с вода или не източва водата.

Ако Вашата перална машина не се захранва с вода или не може да източи водата, в повечето случаи причината е запушен филтър или блокиран/усукан филтър.  

 

В тези случаи по принцип, на дисплея на пералнята се появяват следните кодове за грешки:

Грешка 4E/4C - Грешка относно захранването с вода.

Грешка 5E/5C - Грешка относно източването на водата.  

 

За грешка 4E/4Cпочистете филтъра за захранване с вода и проверете маркуча за захранване.Този филтър се намира на мястото за свързване на маркуча за захранване, на гърба на пералнята. Маркучът може да бъде отстранен, а филтъра да бъде изваден и почистен.

Също така, проверете маркуча за захранване да не е блокиран/усукан, а кранчето за вода да бъде отворено. 

Налягането на водата трябва да е 50 - 80 kPa.За грешка 5E/5Cпочистете филтъра от власинки и проверете маркуча за източване.Този филтър се намира в долната дясна част на пералнята. Вратичката може да бъде отворена, а филтъра може да бъде отвъртян и почистен.

Също така, проверете маркуча за източване да не е блокиран или усукан.Друг важен аспект свързан с маркуча е той да бъде повдигнат на максимално 60-90 см от пода и да не е удължен допълнително с дължина по-голяма от тази, с която е произведен.

Също за този вид грешка, моля да проверите количеството дрехи – да бъде балансирано и подходящо количество в съответствие с използваната програма.

След осъществяване на предоставените по-горе стъпки, пуснете програма Rinse & Spin, за да забележите дали водата ще бъде източена.


 

Моля, щракнете върху бутона за изпращане по-долу, за да приложите вашите отзиви. Благодаря ти за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка