Какво да правя, ако от дозатора капе вода?

Понякога дозатора може да капе вода по няколко причини. В повечето случаи това не е неизправност на продукта. Следвайте упътванията по-долу. Ако ви е необходима допълнителна информация, намерете ръководство на потребителя или се обадете в сервиза на Samsung.

Кога от дозатора капе вода

Нормално е за няколко секунди след използване от дозатора да капе вода. След като източването на вода приключи, оставете чашата под дозатора за около 3-5 секунди, за да уловите капките.

Най-често срещаните причини за капене на вода от дозатора са:

 • В тръбите за вода е попаднал въздух при смяната на филтъра за вода или хладилникът е бил монтиран наскоро.
 • Ако използвате дозатора без да инсталирате филтър за вода.

Капене на вода може да се появи когато в тръбите за вода е попаднал въздух при смяната на филтъра за вода или хладилникът е бил монтиран наскоро.

 

Проверете тръбите за вода и съединителите

Ако системата за вода под шарнирния капак не е свързана правилно, когато вратите бъдат отворени докрай, в съединителя за вода може да навлезе въздух. Уверете се, че той не е усукан на съединителя, тъй като това ще позволи навлизането на въздух и ще доведе до капене на вода.

 

За да достигнете до съединителя за вода, вижте стъпките за отстраняване и поставяне обратно на вратите във вашето ръководство на потребителя.

Проверете свързването на системата за вода.

Продухайте въздуха от системата за вода

Ако филтърът за вода скоро е бил сменян или хладилникът е бил монтиран наскоро, източването на вода ще ви помогне да отстраните евентуално уловения въздух и да спрете капенето на дозатора. В голяма кана източвайте вода от дозатора, докато източването спре автоматично.

 

 • Ако по време на източването водният поток се дави, изпразнете съда, когато спре и източете още три пъти, ако всеки път продължава да се дави.
 • Ако струята е постоянна и капенето спре, можете спокойно да приемете, че в системата за вода няма въздух.
 • Ако капенето продължи, трябва да проверите системата за вода и съединителите.
 • Ако използвате дозатора за вода (системата за вода) без да поставяте филтъра за вода, в тръбите за вода от чешмяната вода могат да навлязат чужди тела и да причинят дефекти.
 • Поставете правилно филтъра като спазвате указанията в ръководството на потребителя, тъй като това може да предотврати течове.

Как да настроите дозатора на двукрилен хладилник

Как да настроите дозатора на двукрилен хладилник Как да настроите дозатора на двукрилен хладилник

Забележка: 

 • Възможно е показаните в този видеоклип модели хладилници да изглеждат различно в зависимост от вашия регион.
 • Системата за вода трябва да бъде свързана от квалифициран техник.
 • Когато е възможно и по закон, трябва да бъде направена проверка на електрическата безопасност преди включването на уреда.
 • Гаранцията на хладилника не покрива монтажа на системата за вода.
 • Прочетете внимателно предупрежденията и всички важни инструкции за безопасност в ръководството на потребителя.

Благодарим Ви за обратната връзка