Как мога да добавя музика от компютъра в телефон Samsung?

Следвайте по-долните стъпки, за да добавите музика от Вашия компютър в мобилното устройство:

1 Свържете телефонът към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Съобщение за позволение ще се появи на устройството, изберете „Позволи”.
Съобщение за позволение ще се появи на устройството, изберете Позволи

Ако съобщението не се появи:

3 Плъзнете надолу лентата за уведомления.
Плъзнете надолу лентата за уведомления
4 Тук ще се появи меню, в което можете да видите видът на свързване на телефона. Под него ще се появи съобщение „Докоснете за други USB опции”.
Тук ще се появи меню, в което можете да видите видът на свързване на телефона. Под него ще се появи съобщение 'Докоснете за други USBопции'
Тук ще се появи меню, в което можете да видите видът на свързване на телефона. Под него ще се появи съобщение 'Докоснете за други USBопции'.2
5 Изберете опцията, за да позволите прехвърлянето на файлове чрез MTP Свързване.

(Възможно е това меню да е различно в зависимост от модела на телефона.)

Изберете опцията, за да позволите прехвърлянето на файлове чрез MTP Свързване.1
Изберете опцията, за да позволите прехвърлянето на файлове чрез MTP Свързване.2
6 На компютъра,изберете „Start” от левия долен ъгъл.
На компютъра,изберете Start от левия долен ъгъл
7 Влезте в „Computer”.
Влезте в Computer
8 След като се отвори прозореца, ще се появи раздел с Мобилни Устройства. Изберете Вашето устройство като кликнете два пъти.
След като се отвори прозореца, ще се появи раздел с Мобилни Устройства. Изберете Вашето устройство като кликнете два пъти
9 Кликнетедва пъти на файла, където желаете да запазите музиката, Телефон или Карта (ако има поставена SD карта в телефона).
Кликнетедва пъти на файла, където желаете да запазите музиката , Телефон или Карта (ако има поставена SDкарта в телефона)
10 Потърсете в съществуващите файлове, файл Музика. (Ако файлът не съществува, можете да създадете такъв.)
Потърсете в съществуващите файлове, файл Музика. (Ако файлът не съществува, можете да създадете такъв)

Може да се направи копие на музиката от компютъра директно в този файл, дори и чрез drag and drop.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка