Как да стартирам Безопасен Режим при Samsung Galaxy Tab 4 ?

Безопасен Режим

Безопасен Режим
Можете да стартирате
Безопасен Режим, за да проверите кое от добавените наскоро приложения причинява затруднения с вашето устройство в нормален режим. Безопасен Режим ще зареди само фабричния софтуер.

Изключете устройството.
Натиснете и задръжте бутонa за Включване/Заключване за 1-2 секунди, за да включите устройството. 
Когато се появи логото на Самсунг, натиснете и задръжте бутонa за намаляване на звука докато се появи началния екран.
След това в долният ляв ъгъл излиза
Безопасен Режим.
 

 

Ако устройството работи нормално в Безопасен Режим, деинсталирайте инсталираните от Вас приложения или ъпдейтите към тях, използвайки Мениджър на приложенията. За да достигнете до приложението от началния екран, натиснете Приложения>Настройки>Общи>Мениджър на приложенията. Ако е необходимо натиснете графа ИЗТЕГЛЕНИ. Натиснете приложението, което искате да изтриете от списъка. Натиснете Деинсталирай>ОК. Приложенията, които са инсталирани фабрично на Вашето устройство, не могат да бъдат деинсталирани, но можете да деинсталирате всеки ъпдейт, който е бил извършен по тях чрез натискане на Деинсталиране на ъпдейтите>ОК. За да излезете от Безопасен Режим натиснете бутонът за Изключване/Заключване и изберете Рестартиране. 

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка