Как да заредя моя часовник Galaxy Watch

За да се възползвате максимално от своя часовник Galaxy Watch, се уверете, че го зареждате правилно. Заредете батерията преди да го използвате за пръв път или когато не е бил използван дълго време. 

Обърнете внимание: Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства, батерии и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели могат да повредят часовника.

Когато батерията е изтощена, иконката на батерията изглежда празна. 

1 Включете зарядното устройство в контакта, а другия му край към порта за зареждане.
2 Пъхнете Galaxy Watch в зарядното, като се уверите, че задната част е подравнена спрямо центъра на станцията за безжично зареждане.

Ако има препятствия между часовника и станцията за безжично зареждане (прах или течност), той може да не се зареди правилно.

3 Когато часовникът започне да се зарежда, светодиодният индикатор на станцията ще свети в червено.

Светодиоден цветен индикатор, указващ състоянието на заряд

Esquema de colores indicador LED

Цвят

Състояние на заряд

Червено

Зареждане

Зелено

Напълно зареден

Оранжево

Свързан към адаптер с ниска мощност

Зарядна станция на Galaxy Watch

  1. Светодиоден индикатор
  2. Повърхност за безжично зареждане
  3. Порт за зареждане

Благодарим Ви за обратната връзка