Как да рестартирате „замръзнало“ (нереагиращо) устройство Galaxy

Ако екранът ви замръзне или устройството ви престане да реагира по време на употреба, можете да го рестартирате принудително, като задържите едновременно страничния клавиш и клавиша за намаляване на силата на звука. Ако проблемът продължава след рестартиране на устройството, опитайте да следвате стъпките по-долу.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Освободете памет и място за съхранение

Вашето устройство може да замръзне или да не реагира поради недостатъчно пространство за „Memory“ (Памет) и „Storage“ (Cъхранение). Ако случаят е такъв, опитайте следните стъпки.

Първо проверете пространството за „Memory“ (Памет) и „Storage“ (Cъхранение) на устройството.

  Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството).
  Стъпка 2.
Проверете оставащото място за съхранение, като изберете „Storage“ (Cъхранение), и пространство в паметта, като изберете „Memory“ (Памет).

Проверете оставащото пространство за съхранение и памет

Ако няма достатъчно пространство на вашето устройство, можете да изчистите кеша, като оптимизирате устройството си. Оптимизацията затваря приложения, работещи във фонов режим, управлява необичайно използване на батерията и сканира за повредени приложения и злонамерен софтуер. Следвайте стъпките по-долу, за да оптимизирате устройството си.

 Грижа за батерията и устройството Грижа за батерията и устройството

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството).

 Грижа за устройство Оптимизиране сега Грижа за устройство Оптимизиране сега

Стъпка 2. Докоснете „Optimize now“ (Оптимизиране сега).

Докоснете „Done“ (Готово), за да завършите оптимизацията Докоснете „Done“ (Готово), за да завършите оптимизацията

Стъпка 3. След като извършите оптимизация, докоснете „Done“ (Готово), за да я завършите.

Приложенията на трети страни може да са причина устройството ви да не реагира. Тъй като всички приложения на трети страни са деактивирани в „Safe mode“ (Безопасен режим), можете да проверите дали приложение на трета страна е причината, поради която устройството ви продължава да замръзва. Първо, активирайте „Safe mode“ (Безопасен режим), за да видите дали телефонът ви не реагира. Ако устройството ви не замръзва в „Safe mode“ (Безопасен режим), това означава, че приложение на трета страна е причината за проблемите, които изпитвате.

 Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш

Стъпка 1. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш.

Изберете изключване на захранването Изберете изключване на захранването

Стъпка 2. Изберете „Power off“ (Изкл. захранване).

 Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш

Стъпка 3. След като екранът се изключи, натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш едновременно.

 Освободете страничния клавиш, докато държите клавиша за намаляване на силата на звука Освободете страничния клавиш, докато държите клавиша за намаляване на силата на звука

Стъпка 4. След като на екрана се появи логото на Samsung, освободете страничния клавиш, докато държите клавиша за намаляване на силата на звука.

 Актуализиране в безопасен режим Актуализиране в безопасен режим

Стъпка 5. Когато в долния ляв ъгъл на екрана се появи „Safe mode“ (Безопасен режим), освободете клавиша.

Ако наскоро устройството ви е започнало да не реагира, идентифицирайте приложенията, които сте изтеглили напоследък, и ги премахнете в „Safe mode“ (Безопасен режим). Следвайте стъпките, описани по-долу.

Приложения Приложения

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Apps“ (Приложения).

 Идентифицирайте скорошни или неизвестни приложения Идентифицирайте скорошни или неизвестни приложения

Стъпка 2. Идентифицирайте всички приложения, които наскоро сте изтеглили или не разпознавате.

 Деинсталирайте приложението Деинсталирайте приложението

Стъпка 3. Изберете „Uninstall“ (Деинсталиране).

 Докоснете „OK“, за да деинсталирате Докоснете „OK“, за да деинсталирате

Стъпка 4. Докоснете „OK“.

Можете да превключите от „Safe mode“ (Безопасен режим) към нормален режим, като следвате стъпките по-долу.

Стъпка 1. Натиснете и задръжте клавиша за намаляване на силата на звука и страничния клавиш едновременно.
Стъпка 2.
Изберете „Restart“ (Рестартиране).

Превключете от безопасен режим към нормален режим

Ако екранът ви продължава да замръзва или продължавате да изпитвате проблеми с устройството си, можете да опитате да извършите „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни). „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни) ще възстанови устройството ви до първоначалните му настройки и ще изтрие напълно всичките ви данни.

Основно управление Основно управление

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „General management“ (Основно управление).

 Изберете нулиране Изберете нулиране

Стъпка 2. Изберете „Reset“ (Нулиране).

 Изберете „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни) Изберете „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни)

Стъпка 3. Изберете „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни).

 Нулирайте телефона Нулирайте телефона

Стъпка 4. Докоснете „Reset“ (Нулиране).

 Изтрийте всичко с нулиране с фабричните данни Изтрийте всичко с нулиране с фабричните данни

Стъпка 5. Докоснете „Delete all“ (Изтрий всички).

 Въведете парола за проверка Въведете парола за проверка

Стъпка 6. Въведете паролата си и следвайте инструкциите на екрана.

Забележка:

 • Преди да извършите „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни), се уверете, че имате резервно копие на данните на вашето устройство. Данните, изтрити по време на „Factory data reset“ (Нулиране с фабричните данни), не може да бъдат възстановени.

Забележка:

 • Ако сте изпълнили стъпките, изброени по-горе, но проблемът продължава, вашето устройство може да е физически повредено. Моля, проверете Центъра за поддръжка за съответната информация.
 • Снимките на екраните и менютата на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.
 • Местоположенията на клавишите за сила на звука и страничните клавиши може да варират в зависимост от модела на устройството.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка