Как да използвам „Намери ми слушалките“

Без кабели или жици за разплитане слушалките Galaxy Buds и Gear IconX са предназначени за носене в движение. Ако обаче слушалките бъдат изгубени, можете да използвате функцията „Намери ми слушалките“ в приложението Galaxy Wearable, за да ги намерите.

Потърсете изгубените си слушалки

1 Плъзнете екрана нагоре или надолу, за да влезете в страницата с приложения или отворете „Приложения“.
2

Отворете приложението „Galaxy Wearable“.


Това приложение се предлага изтеглено по подразбиране в папката „Samsung“. Ако не разполагате с това приложение, изтеглете го от Galaxy Store или Play Store.
3 Превъртете надолу и натиснете върху „Намери ми слушалките“, за да започнете търсенето.
Натиснете върху „Намери ми слушалките“
4 Натиснете върху „Начало“.
Натиснете върху „Начало“
5 Слушалките ще започнат да пиукат и постепенно ще стават по-шумни за период от 3 минути.
6 Натиснете върху „Стоп“, за да прекратите търсенето.
Натиснете върху „Стоп“

Ако функцията не работи

Функцията „Намери ми слушалките“ се свързва със слушалките чрез инфрачервен сензор. Ако разположени в близост външни източници се намесват в сигнала, връзката може да бъде прекъсната и пиукането може да не се чува добре.
 

Ако инфрачервеният сигнал бъде препятстван, следните функции също може да не работят правилно:
 

  • Автоматично изключване на звука, когато сваляте слушалките.    
  • Тъчпад за контрол на слушалките.
     

Опитайте да затворите и да отворите кутийката на слушалките, за да включите отново режима за сдвояване на Bluetooth. Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизиран сервиз на Samsung.

Обърнете внимание: Уверете се, че слушалките ви са радиус от 10 метра от Bluetooth устройството, макар че това разстояние може да варира в зависимост от околната среда. За да може тази функция да работи, слушалките трябва да бъдат включени и свързани към приложението.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка