Въпроси относно ONE UI 4.0

ONE UI 4.0 предоставя разнообразни иновативни промени на вашия телефон Samsung Galaxy. Имате ли въпроси относно актуализирания интерфейс? Следвайте ръководството по-долу, за да се насладите на по-удобно и приятно потребителско изживяване.

Преди да приложите препоръките по-долу, не забравяйте да проверите дали софтуерът на вашето устройство и свързаните с него приложения са актуализирани до последната версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1. Отидете на Settings (Настройки) > Software update (Актуализация на софтуера).

Стъпка 2. Докоснете Download and install (Изтегляне и инсталиране).

Стъпка 3. Следвайте инструкциите на екрана.

Нови функции за поверителност на ONE UI 4.0
Актуализиран потребителски интерфейс на ONE UI 4.0

Често задавани въпроси относно ONE UI 4.0

О. Някои от менютата за известия за съобщения са променени за удобство на потребителя. Съществуващите синхронизации на преден план, общи известия и нови съобщения могат да бъдат зададени от „Notification categories“ (Категории уведомления).

Категории известия Категории известия

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Notifications“ (Известия).

От „Messages“ (Съобщения) докоснете „Notification categories“ (Категории известия) От „Messages“ (Съобщения) докоснете „Notification categories“ (Категории известия)

Стъпка 2. Отидете на „Messages“ (Съобщения) и докоснете „Notification categories“ (Категории уведомления).

Задайте желаните настройки за категории известия Задайте желаните настройки за категории известия

Стъпка 3. Задайте желаните настройки.

О. Тази икона се показва по време на разговор, когато на приложението „Phone“ (Телефон) е предоставен достъп до микрофон. Зелената икона не е функция, с която може да се взаимодейства.

Зелена икона се показва по време на разговор, когато е предоставен достъп до микрофон

За да отмените достъпа, отидете на „Settings“ (Настройки), отидете на „Privacy“ (Поверителност) и задайте разрешения, ако е необходимо.

От настройките за поверителност задайте разрешения, ако е необходимо
Включете изскачащия прозорец за достъп до микрофона, когато извършвате повикване

О. Започвайки от ОС Android 12, потребителите могат да включват или изключват тези функции, за да защитят поверителността си. От „Settings“ (Настройки) отидете на „Privacy“ (Поверителност) и задайте разрешения, ако е необходимо.

От настройките за поверителност задайте разрешения, ако е необходимо

О. Ако деактивирате „Always On Display“ в настройките „Notifications“ (Известия) под „Lock screen“ (Заключен екран) или деактивирате „Show on Always On Display“ (Показване на Always On Display), известията за Always On Display не се показват. За да активирате функцията, следвайте ръководството по-долу.

Настройки за заключен екран Настройки за заключен екран

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Lock screen“ (Заключен екран).

Изберете настройки за известия при заключен екран Изберете настройки за известия при заключен екран

Стъпка 2. Изберете „Notifications“ (Известия).

Активирайте известията в настройките на Always On Display Активирайте известията в настройките на Always On Display

Стъпка 3. Активирайте „Notifications“ (Известия) и „Always On Display“.

О. Стартирайки от ОС Android 12, разрешенията са разделени на „Location“ (Местоположение) и „Precise location“ (Точно местоположение). За да активирате „Location“ (Местоположение) или „Precise location“ (Точно местоположение), следвайте инструкциите по-долу.

Настройки на приложенията Настройки на приложенията

Стъпка 1. Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Apps“ (Приложения).

Изберете разрешения за приложение Изберете разрешения за приложение

Стъпка 2. Изберете приложението, което искате да промените, и докоснете „Permissions“ (Разрешения).

Активирайте „Use precise location“ (Използване на точно местоположение) Активирайте „Use precise location“ (Използване на точно местоположение)

Стъпка 3. Активирайте „Use precise location“ (Използване на точното местоположение).

Забележка: Снимките на екраните и менюто на устройството може да са различни в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members (Членове на Samsung)

Ако изпитвате затруднения с вашия мобилен телефон, таблет или носими устройства Samsung, можете да ни изпратите въпроси в приложението Samsung Members. Научете повече как да изпратите доклад за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка