GPS местоположението на моя смартфон е неточно. Как да го поправя?

Точността на вашето местоположение може да варира в зависимост от заобикалящата среда. GPS понякога не работи добре, когато сте в къща или сграда. Това е така, защото самите сгради са потенциални препятствия, които могат да попречат на сателитната връзка.

Моля, обърнете внимание на следните случаи, когато вашият GPS сигнал може да се загуби.

 • Настройките на GPS са изключени.
 • Екранът на устройството е изключен.
 • Държите телефона си по начин, който блокира антената. Това е особено характерно за случая, когато Galaxy Z Flip е сгънат.
 • Ако се намирате в район с високи сгради, които блокират директен изглед към небето.
 •  Приближаваща буря може да попречи на изгледа на сателитите.
 •  Свързани сте към слаб Wi-Fi сигнал.
 • Използване на калъф за смартфон, произведен от трета страна, който не е оторизиран от Samsung.

Ако имате ясен изглед към небето, но устройството ви все още не успява да предостави точно местоположение, тогава следвайте стъпките.

Забележка:

 • Може да възникне проблем с GPS при смартфони на Samsung, работещи с Android 10. Вашето местоположение може да изглежда неправилно поради различни причини: възпрепятстван GPS сигнал, деактивирани настройки за местоположение или неправилно зададена опция за местоположение.
 • Настройките и елементите от менюто може да се различават в зависимост от модела на вашето устройство и версията на софтуера. Пребиваването в автомобил може да доведе до слаб GPS сигнал поради различни смущаващи фактори. Първо, ако автомобилът ви не е стартиран и имате проблеми с GPS сигнала, евентуална причина може да е затъмняването на автомобилните стъкла. Металните тониращи материали могат да отслабят сигнала. Второ, ако колата ви е запалена, различни електронни устройства в колата могат да пречат на GPS сигнала. Затова препоръчваме да проверите дали тези електронни устройства са изключени, за да подобрите вашия GPS сигнал.
 • Използването на калъф за смартфон, произведен от трета страна, който не е оторизиран от Samsung, може също да причини слаб GPS сигнал в зависимост от материала и теглото на калъфа. Махнете калъфа и проверете дали проблемите са разрешени.
 • Снимките на екраните и елементите от менюто може да се различават в зависимост от вашия модел и версията на софтуера.

За да подобрите ефективността на вашия GPS, първо трябва да се уверите, че вашият GPS е настроен правилно. Следвайте стъпките по-долу, за да увеличите точността на GPS:

Настройки за местоположение Настройки за местоположение

➊ Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Location“ (Място)

Включване на настройката за местоположение Включване на настройката за местоположение

➋ Задайте на „On“ (Включено)

Подобряване на точността на местоположението Подобряване на точността на местоположението

➌ Отидете на „Improve accuracy“ (Подобрена точност)

Сканиране за Wi-Fi и Bluetooth Сканиране за Wi-Fi и Bluetooth

➍ Докоснете „Wi-Fi and Bluetooth scanning“ (Сканиране за Wi-Fi и Bluetooth). След това задайте като „On“ (Включено).

Google: Точност на местоположението Google: Точност на местоположението

➎ Отидете на „Google Location Accuracy“ (Google: Точност на местоположението)

Подобряване на точността на местоположението Вкл. Подобряване на точността на местоположението Вкл.

➏ Проверете дали “Improve Location Accuracy” („Подобряване на точността на местоположението“) е включено.

Забележка:

 • Ако използвате Google Location Accuracy с включени мобилни данни, това може да доведе до такса за използване на данни в зависимост от вашия план за данни.

Може да се наложи да дадете разрешение за приложенията, използващи GPS сигнала, за да продължите използването на тези услуги, когато работят във фонов режим. Следвайте стъпките, описани по-долу:

Изберете местоположение от настройките Изберете местоположение от настройките

➊ Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Location“ (Място)

Проверка за включване на местоположението, разрешения за приложение Проверка за включване на местоположението, разрешения за приложение

➋ Проверете дали „Location“ (Място) е „On“ (Включено) и изберете „App permissions“ (Разрешения за приложение).

Избиране на приложение, използващо GPS сигнал Избиране на приложение, използващо GPS сигнал

➌ От списъка с приложения изберете приложение, което използва GPS сигнал, като например „Messages“ (Съобщения).

Предпочитана опция за разрешение за местоположение Предпочитана опция за разрешение за местоположение

➍ Изберете предпочитаната от вас опция.

Забележка:

 • Съгласно новата политика на Google, смартфоните, работещи с Android 10, са длъжни да предоставят GPS разрешение за съответните приложения, за да бъдат предоставени данни за местоположението.
 • Вашата GPS информация може да е неточна, когато екранът на устройството ви е изключен в зависимост от това коя опция сте избрали в „App permissions“ (Разрешения за приложение). Проверете всяка опция по-долу и изберете тази, която ви подхожда най-добре.
  „Allow all the time“ (Разрешаване във всички случаи): Дава се GPS разрешение на приложението дори когато приложението работи във фонов режим.
  „Allow only while using the app“ (Разрешаване само докато приложението се използва): Местоположението на устройството е известно на приложението само когато приложението се използва.
  „Ask every time“ (Извеждане на запитване всеки път): Всеки път, когато отворите приложението, то трябва да иска разрешението ви да използва вашето местоположение.
  „Deny“ (Отказ): Това ще откаже достъпа до местоположението за приложението.
 • Моля, уверете се, че сте актуализирали приложенията си до най-новата версия, ако още не сте го направили.
 • Ако все още имате проблеми с местоположението си, моля, проверете дали същите проблеми възникват и при използване на други GPS приложения. 

СЪВЕТИ

Как да дадете разрешение за GPS на приложение

Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Apps“ (Приложения). Изберете приложението, за което искате да активирате местоположението, и докоснете „Permission“ (Разрешения) След това изберете „Location“ (Място) и докоснете „Allow all the time“ (Разрешаване във всички случаи).

Настройка за разрешение на приложението за местоположение Настройка за разрешение на приложението за местоположение

СЪВЕТИ

Имате проблеми с конкретно приложение?

Отидете в приложението и докоснете „ⓘ“. Изберете „App details in store“ (Подр. прилож. в магазин) и щракнете върху бутона „Update“ (Актуализиране), за да инсталирате най-новата версия.

Подробности за приложението за инсталиране на най-новата версия Подробности за приложението за инсталиране на най-новата версия

Ако GPS приложение е добавено към списъка „Sleeping apps“ (Спящи приложения), вашето устройство ще изключи своите GPS услуги. Можете просто да премахнете приложението от списъка, като следвате стъпките по-долу:

Грижа за батерията и устройството Грижа за батерията и устройството

➊ Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството)

Грижа за устройството Батерия Грижа за устройството Батерия

➋ Изберете „Battery“ (Батерия)

Ограничения за използване във фонов режим Ограничения за използване във фонов режим

➌ Изберете „Background usage limits“ (Огран. за използв. във фон. режим)

Спящи приложения Спящи приложения

➍ Изберете „Sleeping apps“ (Спящи приложения)

Изтриване на спящи приложения Изтриване на спящи приложения

➎ Докоснете менюто с три точки в горния десен ъгъл и изберете „Delete“ (Изтриване)

Премахване на GPS приложения Премахване на GPS приложения

➏ Изберете всички GPS приложения, които планирате да използвате, и изберете „Remove“ (Премахв.).

Когато телефонът ви е в режим на пестене на енергия или ако екранът му е изключен, GPS приложенията може да не предоставят данни в реално време. Отидете в „Settings“ (Настройки) и не забравяйте да промените режима си на пестене на енергия на „high performance“ (висока производителност) или „optimized“ (оптимизиран).

Грижа за батерията и устройството Грижа за батерията и устройството

➊ Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството)

Грижа за устройството Батерия Грижа за устройството Батерия

➋ Изберете „Battery“ (Батерия)

Избиране на режим на пестене на енергия Избиране на режим на пестене на енергия

➌ Изберете „Power saving mode“ (Режим на пестене на енергия)

Режим на пестене на енергия, Ограничаване на приложения и начален екран Режим на пестене на енергия, Ограничаване на приложения и начален екран

➍ Изключете „Power saving mode“ (Режим на пестене на енергия) и „Limit apps and home screen“ (Огранич. прилож. и начален екран).

СЪВЕТИ

Вашето устройство автоматично ли превключва в режим на пестене на енергия?

Отидете на „Settings“ (Настройки) и изберете „Battery and device care“ (Грижа за батерията и устройството). Докоснете менюто с три точки в горния десен ъгъл и щракнете „Automation“ (Автоматизация). Уверете се, че „Adaptive power saving“ (Адаптивно пестене на енергия) е изключено.

Изключване на адаптивното пестене на енергия Изключване на адаптивното пестене на енергия

Благодарим Ви за обратната връзка