Какво представлява Защитената папка и как мога да я използвам?

Ние знаем колко важно е за вас да можете да съхранявате на сигурно място своите снимки, видеоклипове, файлове, приложения и данни, които смятате за лични. Ето защо един от най-полезните инструменти на вашето устройство Galaxy е Защитената папка, където можете да съхранявате всичко, което искате, с максимална степен на сигурност. За да научите повече за това, прочетете повече.

Примерно изображение на екрана „Защитена папка“ с иконата „Защитена папка“ на преден план.

Сигурността на вашето съдържание е от основно значение. Ето защо Защитената папка има най-високо ниво на сигурност. Вашите папки са защитени от Samsung Knox, за да се гарантира, че цялата ви информация е предпазена от злонамерени атаки. За да сте сигурни, че вашите данни са възможно най-защитени, можете да защитите Сигурните папки и с код за достъп или биометрично заключване.

Ако искате да си създадете своя Защитена папка, следвайте стъпките по-долу:

Изображение на екрана „Настройки“ с отбелязана опцията „Биометрия и защита“. Изображение на екрана „Настройки“ с отбелязана опцията „Биометрия и защита“.

Стъпка 1. Отидете в Настройки и натиснете върху „Биометрия и защита“.

Изображение на екрана „Биометрия и защита“ с отбелязана опцията „Защитена папка“. Изображение на екрана „Биометрия и защита“ с отбелязана опцията „Защитена папка“.

Стъпка 2. Натиснете върху „Защитена папка“.

Изображение на екрана „Добре дошли в Защитена папка“ с отбелязана опцията „Продължи“. Изображение на екрана „Добре дошли в Защитена папка“ с отбелязана опцията „Продължи“.

Стъпка 3. Влезте в своя Samsung Account или си създайте такъв. Прочетете Общите условия и натиснете върху „Продължи“.

Изображение на екрана „Разрешения за Защитена папка“ с отбелязана опцията „Продължи“. Изображение на екрана „Разрешения за Защитена папка“ с отбелязана опцията „Продължи“.

Стъпка 4. Прочетете всички разрешения, които Защитената папка изисква. Ако сте съгласни, натиснете върху „Продължи“.

Изображение на екрана „Тип на заключване на Защитена папка“ с отбелязана опцията „Шаблон“. Изображение на екрана „Тип на заключване на Защитена папка“ с отбелязана опцията „Шаблон“.

Стъпка 5. Изберете типа заключване, което искате да използвате, и натиснете върху него. Можете да избирате между „Шаблон“, „PIN“ и „Парола“. Можете също така да активирате опцията „Пръстови отпечатъци“.

View of the “Set Secure Folder pattern” screen with “Continue” option highlighted. View of the “Set Secure Folder pattern” screen with “Continue” option highlighted.

Стъпка 6. Задайте шаблона и натиснете върху „Продължи“. Повторете процедурата два пъти.

Изображение на екрана „Приложения“ с отбелязана иконата „Защитена папка“. Изображение на екрана „Приложения“ с отбелязана иконата „Защитена папка“.

Стъпка 7. На екрана Приложения ще бъде добавен пряк път до вашата „Защитена папка“.

За да добавяте файлове към своята Защитена папка, следвайте стъпките по-долу:

1 Отворете своята Защитена папка и натиснете върху иконата „Още опции“.
2 Натиснете върху „Добавяне на файлове“.
3 Изберете типа файл, който искате да добавите към своята Защитена папка и натиснете върху него.
4 Изберете файловете и натиснете върху „Готово“.
5 На екрана „Защитена папка“ ще се отвори изскачащо меню и ще ви предостави възможност да изберете между „Отмени“, „Копирай“ или „Премести“. Изберете предпочитаната опция и натиснете върху нея.
6 Mожете да влезете във файловете си като натиснете „Моите файлове“.

За да добавяте приложения към своята Защитена папка, следвайте стъпките по-долу:

1 Отворете своята Защитена папка и натиснете върху иконата „плюс“.
2 Натиснете върху приложението, което искате да добавите и натиснете върху „Добави“.
3 Приложението ще се появи във вашата Защитена папка.

Да, можете да скриете Защитената папка, така че да не се появява на екрана „Приложения“ или на началния екран. Защитената папка ще бъде скрита и поставена във вашия панел за известяване.

Във вашето устройство следвайте стъпките по-долу:

Изображение на екрана „Настройки на устройството“ с отбелязана опцията „Биометрия и защита“. Изображение на екрана „Настройки на устройството“ с отбелязана опцията „Биометрия и защита“.

Стъпка 1. Отидете в настройките на устройството и натиснете върху „Биометрия и защита“.

Изображение на екрана „Биометрия и защита“ с отбелязана опцията „Защитена папка“. Изображение на екрана „Биометрия и защита“ с отбелязана опцията „Защитена папка“.

Стъпка 2. Натиснете върху „Защитена папка“ и въведете типа заключване.

Изображение на екрана „Защитена папка“ с отбелязан бутон за превключване „Добавяне на Защитена папка на екрана за приложения“. Изображение на екрана „Защитена папка“ с отбелязан бутон за превключване „Добавяне на Защитена папка на екрана за приложения“.

Стъпка 3. Изключете бутона за превключване до „Добавяне на Защитена папка на екрана за приложения“.

Можете също така да скривате или показвате своята Защитена папка от панела за известяване като следвате стъпките по-долу:

Начален екран на Galaxy S22 с жеста за плъзгане надолу от горната част на екрана. Начален екран на Galaxy S22 с жеста за плъзгане надолу от горната част на екрана.

Стъпка 1. На началния екран плъзнете двукратно надолу, за да отворите панела за известяване.

Изображение на панела за известяване с отбелязана опцията „Защитена папка“. Изображение на панела за известяване с отбелязана опцията „Защитена папка“.

Стъпка 2. Натиснете върху „Защитена папка“.

Когато иконата „Защитена папка“ е неактивна, вашата Защитена папка ще бъде скрита. Когато иконата е активна, вашата Защитена папка ще се появи на екрана „Приложения“.

Ако искате да премахнете Защитената папка от своето устройство Galaxy, следвайте стъпките по-долу:

Отворете своята Защитена папка → натиснете върху иконата Още опции → Настройки → Още настройки → Деинсталиране → Изберете дали искате да преместите мултимедийни файлове от своята Защитена папка → Деинсталиране.

Благодарим Ви за обратната връзка