Какво да правите, ако телефонът Galaxy не се включва правилно?

Ако телефонът Galaxy не се включва, трябва да проверите няколко неща. В повечето случаи телефонът не се зарежда правилно или е възможно устройството да е повредено. За допълнителна информация вижте ръководството по-долу.

Преди да се опитате да изпълните препоръките по-долу не забравяйте да проверите дали софтуерът и свързаните приложения на устройството са актуализирани до най-новата версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте стъпките по-долу. 

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Актуализация на софтуера.

Стъпка 2. Натиснете върху Изтегляне и инсталиране.

Стъпка 3. Следвайте указанията на екрана.

1. Заредете батерията достатъчно преди да включите телефона

Трябва най-напред да заредите батерията преди да включите телефона. Ако батерията е напълно разредена, устройството не може да бъде включено веднага, дори когато зарядното устройство е включено. Затова, за да го включите, трябва да заредите батерията поне за няколко минути. След като заредите батерията, опитайте отново да включите телефона.

Включване с разредена батерия.

Забележка:

  • Необходимото време за зареждане, за да включите устройството може да се различава в зависимост от устройството и модела.
  • Възможно е USB връзката на компютъра да не осигурява достатъчно захранване, за да зареждате и в същото време да използвате телефона или таблета, защото ще ѝ бъде необходимо повече време, за да зареди. За да заредите телефона или таблета по-бързо, го изключете.

Ако волтажът, амперажът и типът щепсел на зарядното устройство не са съвместими с телефона, устройството може сериозно да бъде повредено. Препоръчва се да използвате оригинално зарядно устройство, одобрено от Samsung.

Можете да разгледате и да закупите одобрени адаптери за зарядни устройства и безжични зарядни устройства от страницата с аксесоари за мобилни телефони на Samsung.

Проверете телефона, зарядното устройство и USB кабела за физически повреди или такива, причинени от течности. Ако има повреда, тя може да пречи на правилното зареждане. След като проверите следните, ако има повредени части, заменете ги или се обърнете към най-близкия сервиз на Samsung за помощ.

  • Проверете дали порта за зареждане на телефона и кабелите за корозия, чужди тела и огънати щифтове.
  • Уверете се, че телефонът не е потапян във вода, прегрял, раздут или повреден.
  • Кабелът за зареждане трябва да бъде фиксиран добре към порта за зареждане, без разклащане.

Натиснете и задръжте натиснати едновременно страничния клавиш и този за намаляване на силата на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате устройството.

Когато телефонът влезе в режим Зареждане за поддръжка вместо да се рестартира, използвайте клавишите за увеличаване и намаляване на силата на звука, за да изберете Нормално зареждане, и натиснете страничния клавиш, за да го изберете. Телефонът отново ще рестартира нормално.

Принудително включване.

Забележка: Ако е извършено правилно, принудителното рестартиране няма да изтрие никаква информация от телефона.

Как да използвате приложението Samsung Members

Ако изпитвате затруднения с мобилен телефон, таблет или преносимо устройство от Samsung, можете да ни изпратите запитване чрез приложението Samsung Members. Научете повече за изпращането на съобщение за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка