Какво да правите, при проблем със зареждане и/или включване?

Може да бъде наистина дразнещо, когато телефонът не се зарежда добре или има проблем при включването. Понякога след инсталиране на актуализация, ако телефонът се рестартира многократно, но никога всъщност не зарежда, той е блокирал в цикъл на зареждане. Приложения на трети страни могат да доведат до случайни или постоянни рестартирания на телефона. В такива случаи следвайте стъпките по-долу, за да отстраните проблема. 

Преди да се опитате да изпълните препоръките по-долу не забравяйте да проверите дали софтуерът и свързаните приложения на устройството са актуализирани с най-новата версия. Вижте как да актуализирате софтуера на мобилното си устройство в следния ред. 

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Актуализация на софтуера.

Стъпка 2. Натиснете върху Изтегляне и инсталиране

Стъпка 3. Следвайте указанията на екрана. 

Какво да правите, когато телефонът не зарежда

Най-често срещаните причини устройството да не може да се зарежда, са: 

  • Повреден кабел, зарядно устройство, щепсел, контакт или адаптер
  • Замърсявания или чужди тела в порта за зареждане
  • Приложения на трети страни, прекъсващи зареждането
  • Необходима е актуализация на софтуера 

Първата стъпка е да проверите дали проблемът не е свързан със зарядното устройство или кабела за зареждане. 

Стъпка 1. Използвайте зарядното устройство, предоставено с телефона.

Стъпка 2. Проверете за повреда. 

Стъпка 3. Опитайте с нов кабел. 

Стъпка 4. Използвайте допълнителен източник на захранване. 

Една от най-често срещаните причини за проблеми при зареждането е ако портът за зареждане е задръстен със замърсявания, прах или чужди тела. В порта за зареждане могат да се натрупат замърсявания или мъх и да не позволяват на кабела за зареждане да осъществява добър контакт с контактите за зареждане във вътрешността на порта. Това може да попречи на телефона да се зарежда правилно или да не му позволи въобще да зарежда. 

Стъпка 1. Изключете устройството. 

Стъпка 2. Светнете с фенерче в порта за зареждане и погледнете вътре. Ако можете да видите прах или замърсявания, особено ако покриват металните контакти за зареждане, портът за зареждане трябва да бъде почистен. 

Стъпка 3. Опитайте се нежно да духнете в порта за зареждане, за да отстраните праха и чуждите тела. 

Стъпка 4. Ако портът за зареждане остане задръстен, занесете го на професионалист за почистване. 

Забележка: Не пъхайте никакви предмети в порта за зареждане. Това може да го повреди. 

Устройството няма да се зарежда, ако отчете наличие на вода или влага порта за зареждане. Това е мярка за сигурност за предпазване на устройството от повреда и корозия. Ако устройството е отчело наличие на вода в порта за зареждане, то понякога показва на екрана икона водна капка над порта за зареждане или в панела за известяване. Ако видите иконата водна капка, се уверете, че устройството в изключено, докато изсъхне. 

Повечето влага ще се изпари от само себе си в рамките на няколко часа, но можете също така да опитате леко да духнете в порта или да го изложите на сух студен въздух. Ако иконата водна капка все още не е изчезнала, но сте сигурни, че портът за зареждане е сух, опитайте да изключите и включите устройството отново. 

Ако иконата остане и след това, почистете кеша за USB:

Стъпка 1. Отидете в Настройки > натиснете върху Приложения

Стъпка 2. Натиснете върху Още опции (три точки, разположени вертикално) > натиснете върху Показване на системните приложения

Стъпка 3. Превъртете надолу и след това натиснете върху Настройки на USB.

Стъпка 4. Натиснете върху Памет > натиснете върху Изчистване на данните и Изчистване на кеша.

За да проверите дали проблемът е свързан със софтуер, опитайте да рестартирате устройството, когато все още има остатъчен заряд.

Стъпка 1. Изключете устройството и изчакайте 10 секунди.

Стъпка 2. Включете зарядното устройство, предоставено с телефона. 

Можете да направите и меко рестартиране с помощта на бутоните. Ако устройството няма бутон „Начална страница“ или отделен бутон на захранването, както например Note10, Fold, Z Flip или по-висока, натиснете едновременно бутона за увеличаване на звука и страничните бутони. Когато устройството извибрира и се появи логото на Samsung, освободете бутоните за рестартиране на устройството. 

Какво да правите, когато телефонът не се включва

Ако телефонът не се включва или не се зарежда, опитайте да изпълните следните стъпки: 

Стъпка 1. Уверете се, че телефонът има достатъчен заряд. 

Когато батерията е напълно разредена, устройството няма да се включи. Заредете батерията докрай с помощта на зарядното устройство, предоставено с телефона, преди да го включите.

Стъпка 2. Уверете се, че портът за зареждане на телефона не е повреден. 

Внимателно проверете телефона, за да се уверите, че не е прегрял, не е повреден и не се е раздул. Проверете също така порта за зареждане на телефона и отстранете замърсяванията и чуждите тела. 

Стъпка 3. Уверете се, че използвате зарядното устройство, предоставено с устройството или съвместимо зарядно устройство. 

Ако зарядното устройство не е със същия волтаж, ампераж и тип щепсел, като предоставеното с телефона зарядно, рискувате да повредите сериозно телефона. 

Как да отстранявате неизправности когато телефонът постоянно се рестартира

Можете да актуализирате софтуера, да върнете фабричните настройки или да включите безопасен режим, за да определите дали някое приложение не е причина за проблема. 

Опция 1. Изтеглете ръчно актуализациите на софтуера. 

Отидете в Настройки > натиснете върху Актуализация на софтуера > натиснете върху Проверка за актуализации

Опция 2. Използвайте функцията Безопасен режим, за да идентифицирате приложението, което може да е причина за проблема. 

Можете напълно да изключите и включите телефона като натиснете и задържите бутона за намаляване на силата на звука, за да влезете в Безопасен режим. 

Опция 3. Можете да върнете фабричните настройки в случай на ненормален цикъл на зареждане. 

Стъпка 1. Рестартирайте в режима за възстановяване на Android.

  • Ако устройството има отделен клавиш Bixby: Натиснете едновременно бутоните Bixby, Увеличаване на звука и Захранване.
  • Ако устройството няма бутон „Начална страница“ или отделен бутон на захранването: Натиснете и задръжте едновременно бутона за Увеличаване на звука и страничния клавиш.

Стъпка 2. Използвайте бутоните за увеличаване и намаляване на звука, за да изберете Изтриване на всички данни за потребителя или Изтриване на данни/Връщане на фабричните настройки и след това натиснете бутона Захранване.

Стъпка 3. Използвайте бутоните за увеличаване и намаляване на звука, за да потвърдите избора си, и след това натиснете бутона Захранване.

Стъпка 4. Когато процесът по връщане на фабричните настройки приключи, натиснете бутона Захранване, за да изберете Рестартиране на устройството

Стъпка 5. След като устройство се рестартира, въведете данните за своя профил за достъп до устройството. 

Ако тези стъпки не помагат и срещате проблеми с телефона или таблета, се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ за съдействие. 

Забележка: 

  • Връщането на фабричните настройки ще изтрие всички данни за потребителя. Синхронизираните по-рано данни за профил в Google ще бъдат необходими за деблокирането на телефона или таблета. 
  • Връщането на фабричните настройки на хардуера ще изтрие цялата информация в телефона. Всяка информация, на която няма архивно копие онлайн или на SD картата, ще бъде изгубена завинаги. 

Забележка: Снимките на екрана на устройството и менюто може да се различават в зависимост от доставчика на безжични услуги, модела на устройство и версията на софтуера. 

Ако се сблъсквате с необичайно поведение от мобилните телефони, таблети или преносими устройства от Samsung, можете да ни изпратите запитване в приложението Samsung Members. 

Това ще ни позволи да разгледаме по-отблизо какво се случва. Данните са анонимизирани и се съхраняват само за срока на проверката. Научете повече за изпращането на съобщения за грешка от статията „Как да използвам приложението Samsung Members“.

Благодарим Ви за обратната връзка