Екранът на телевизора е счупен. Как трябва да процедирам, за да бъде ремонтиран?

Ако екрана на телевизора е счупен, това се счита за механична повреда.
 

Желаем да Ви уведомим, че механичните повреди не се покриват от гаранцията.
Поради това, всяка повреда на продукта, която е механична и не се покрива от гаранцията, е необходимо да бъде направен ремонт срещу заплащане.
 

В такива случаи трябва да се свържете с най-близкия оторизиран сервизен център на Samsung.
За да намерите по-лесно оторизиран сервизен център, моля използвате следния линк: Samsung Support

Благодарим Ви за обратната връзка