Co mám dělat, když voda nevytéká z dávkovače správně?

Pokud máte problémy s dávkovačem vody v chladničce, můžete před kontaktováním technické podpory zkusit provést následující postup, který vám může pomoci vyřešit problém v několika snadných krocích.

Kontrola režimu na displeji

 • Pokud voda nevytéká z dávkovače, zkontrolujte, zda není aktivován režim dětské pojistky. Jestliže je dětská pojistka aktivní, zrušte ji stisknutím a podržením tlačítka dětské pojistky po dobu aspoň 3 sekund.
 • Pokud není dávkovač uzamčen, zkuste stisknout tlačítko pro výběr režimu Water (Voda), Cubed Ice (Kostky ledu) nebo Crushed Ice (Ledová tříšť). Kromě toho se také ujistěte, že jste stiskli tlačítko pro dávkování vody (konkrétní pokyny se mohou lišit podle modelu).
 • Nádrž na vodu mohla zamrznout, protože nastavená teplota je příliš nízká. Zkuste na displeji trochu zvýšit nastavenou teplotu.
kontrola dětské pojistky na displeji a její vypnutí

Poznámka: Skutečný vzhled displeje se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.

Kontrola správné instalace vodního filtru

Připojení vodního filtru může způsobovat určité problémy. Zjistěte, zda je vodní filtr v chladničce správně nainstalován. Pokud není vodní filtr správně připojen nebo vložen, nemusí dávkovač vody fungovat. Ujistěte se, že je vodní filtr zajištěn ve správné poloze. Ucpaný vodní filtr je často příčinou špatného tlaku vody. Tlak vody můžete rovněž zvýšit včasnou výměnou vodního filtru.

kontrola správné instalace vodního filtru

Kontrola připojení přívodu vody a polohy ventilu

 • Pokud z dávkovače nevytéká žádná voda, je třeba zkontrolovat připojení přívodu vody.
 • Zkontrolujte, zda je vnější přívod vody správně připojen k chladničce. Ventil přívodu vody by měl být v otevřené poloze.
 • Ujistěte se, že nic nebrání volnému průtoku vody. Přívod vody by neměl být zalomený nebo skřípnutý.
 • Přívod vody a ventil přívodu vody se obvykle nacházejí ve spodní části zadní strany chladničky a měly by být v blízkosti kuchyňského dřezu.
kontrola připojení přívodu vody a tlaku vody

Poznámka: 

 • Poloha přívodu vody se může u jednotlivých výrobků lišit a závisí na umístění vodovodního potrubí v domácnosti.
 • Další informace naleznete v uživatelské příručce. 
Způsob kontroly přívodu vody a tlaku vody

Jak vyzkoušet tlak vody u vaší chladničky

 • Po kontrole přívodu vody ověřte tlak vody. 
 • Nechejte vytékat vodu z dávkovače po dobu 10 sekund. Pokud se šálek naplní méně než ze 2/3, bude nutné zvýšit tlak vody.
 • Doporučujeme nechat provést zapojení přívodu vody profesionálním instalatérem. Pokud tedy nemáte dostatečné znalosti, obraťte se na zákaznické středisko.

Tipy k odvzdušnění přívodu vody

 • Odvzdušnění přívodu vody je třeba provést pouze při nedávném vložení nebo výměně vodního filtru.
 • Jestliže chcete odvzdušnit přívod vody, podržte páčku dávkovače stlačenou po dobu 5 minut. Jakmile začne vytékat voda, počkejte, než zmizí veškeré syčení a prskání vody a začne téci stálý proud (což může nastat až po vyčerpání 7–10 litrů).

Děkujeme vám za vaši reakci