Jak spárovat ovladač Smart s televizí Samsung?

Spárování s ovladačem

Důležité:


Při pokusu o párování mějte TV zapnutou.


Ovladač držte na vzdálenost cca 10-20 cm od televize.


Zaměřte IR diodu v přední části ovladače na přijímač TV a držte ji zde po dobu párování. 


Všechna tlačítka na ovladači vysílají Bluetooth signál kromě jediného: „POWER" (vypnutí/zapnutí TV). Toto tlačítko vysílá signál přes infračervený paprsek. Pokud Váš ovladač televizi „nevidí“ (není volný prostor mezi ovladačem a TV), nefunguje ani pokyn k vypnutí. Ze stejného důvodu tlačítko POWER může zapnout a vypnout TV i v případě, že ovladač a TV nejsou spárovány.

První párování

Při první aktivaci se dálkový ovladač sám automaticky pokusí spárovat s TV.

1 Stiskněte libovolné tlačítko mimo tlačítka Power.
2 V levém spodním rohu TV obrazovky se zobrazí infor mace o párování.
3 Vyčkejte, až se dokončí pokus o spárování.

Pokud se párování povedlo, Váš ovladač je nyní spárovaný s TV a připraven k použití.

Pokud párování selhalo, postupujte podle dalších instrukcí pro manuální spárování, viz níže.

Manuální párování (nebo opětovné spárování)

1 Namiřte IR senzor v ovladači na TV ze vzdálenosti maximálně 20cm.
2 Poté stiskněte současně tlačítka na ovladači, tlačítka která je potřeba stisknout se liší podle modelu Vaší TV a typu ovladače. Postupujte podle nákresu níže.
image
3 Držte obě tlačítka stisknutá po dobu 3 vteřin.
4 Pusťte obě tlačítka a ovladač udržujte ve vzdálenosti do 20 cm od TV.
5 V levém spodním rohu TV obrazovky se zobrazí informace o průběhu párování.

Pokud se párování povedlo, Váš ovladač je nyní spárovaný s TV a připraven k použití.

o Pokud se párování povedlo, Váš ovladač je nyní spárovaný s TV a připraven k použití

Pokud párování selže, TV, nebo dálkový ovladač bude potřebovat servis. Postupujte na průvodce pro řešení problémů pro další pokyny.

Důležité: Návody k použití předpokládají, že zařízení fungují správně. Pokud potřebujete vyřešit problém nepopsaný v tomto návodu, postupujte na průvodce řešení problémů ze stránek podpory pro vaši TV. Stačí stisknout tlačítko Guide.

 

 

 

 

Děkujeme vám za vaši reakci