Informace o materiálech použitých ve výrobcích Samsung

telefon Samsung s listovým pozadím

Samsung dodržuje nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH) ve svých produktech.

Pokud byste chtěli více informací o látkách, které mohou být přítomny ve vašem zařízení Samsung, přečtěte si naše prohlášení o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Můžete také použít naše vyhledávání, abyste se dozvěděli o energetickém štítku a ekologickém designu vašeho produktu Samsung.

Navštivte naši stránku udržitelnost na webu Samsung.com pro podrobnosti o všech programech společnosti Samsung, strategii pro životní prostředí a další dokumenty o pravidlech společnosti.

Děkujeme vám za vaši reakci