Jak mohu používat aplikaci Bixby?

Bixby je virtuální asistent, který Vám pomůže soustředit se na to, co je důležité. Bixby se v průběhu času naučí Vašim preferencím a pomůže Vám udělat věci rychleji, aniž byste museli otevírat nebo dokonce instalovat aplikace! Podívejte se, jak aktivovat Bixby a naučte se více o tom, co pro Vás může udělat.

Než vyzkoušíte níže uvedená doporučení ohledně řešení, zkontrolujte, zda je software Vašeho zařízení a související aplikace aktualizovány na nejnovější verzí. Zkontrolujte, jak aktualizovat software svého mobilního zařízení v následujícím pořadí.

Krok 1. Přejděte na Nastavení > Aktualizace softwaru.
Krok 2. Klepněte na Stáhnout a instalovat.
Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak aktivuji Bixby?

Když službu Bixby spustíte poprvé, objeví se úvodní stránka Bixby. Musíte vybrat jazyk pro službu Bixby, přihlásit se ke svému účtu Samsung podle pokynů na obrazovce a souhlasit s podmínkami používání. 

Krok 1. Stiskněte a podržte Boční tlačítko. Případně spusťte aplikaci Bixby.
Krok 2. Vyberte jazyk, který chcete použít s Bixby.

image

Krok 3. Klepněte na položku Sign in to Samsung account a přihlaste se ke svému účtu Samsung pomocí pokynů na obrazovce.
Krok 4. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

 

Používání služby Bixby

Když službě Bixby řeknete, co chcete, Bixby spustí příslušné funkce nebo zobrazí požadované informace. Stiskněte a podržte tlačítko Bixby, řekněte službě Bixby, co chcete; jakmile přestanete mluvit, prst z tlačítka uvolněte. Případně můžete říci „Hi, Bixby“ a jakmile zařízení vydá zvuk, můžete říct, co chcete. Zaregistrujte svůj hlas, aby Bixby odpovědělo na Váš hlas, když řeknete „Hi, Bixby“.

Krok 1. Spusťte aplikaci Bixby a klepněte na Menu (tři vodorovné čáry) > ikona Nastavení > Voice wake-up.
Krok 2. Klepnutím na přepínač Wake with „Hi, Bixby“ funkci aktivujete.
Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Nyní můžete vyslovit „Hi, Bixby“ a když zařízení vydá zvuk, zahajte konverzaci.

Použití postranního tlačítka pro Bixby
Chcete-li hovořit s Bixby, stiskněte a podržte postranní tlačítko Bixby nebo řekněte „Hi, Bixby!“ pokud jste nastavili hlasové buzení. Zatímco Bixby poslouchá, můžete přejetím prstem nahoru nebo klepnutím na ikonu v dolní části obrazovky otevřít Bixby.

Použití rychlých příkazů
Způsob, jakým mluvíte s Bixby, můžete zjednodušit. Nahraďte příkaz nebo sadu příkazů jednoduchým slovem nebo frází.

Krok 1. Otevřete aplikaci Bixby a klepněte na Menu (tři vodorovné čáry).
Krok 2. Klikněte na Quick commands a vyberte doporučené příkazy.

image

Psaní textu do Bixby
Klepnutím na ikonu klávesnice vedle tlačítka Bixby můžete psát místo mluvení s Bixby. Během komunikace vám Bixby také odpoví prostřednictvím textu místo hlasové zpětné vazby.

Učit Bixby
Přejeďte prstem po obrazovce Bixby, abyste viděli, co přesně Bixby slyšel a jak interpretoval to, co jste řekl, a přišel s výsledky. Pokud si Bixby Vaši žádost nevyložil správně, můžete provést změny a pomoci Bixby Vám lépe porozumět.

Použijte Bixby ze zamčené obrazovky
S Bixby můžete mluvit, i když je telefon uzamčen. Bixby zvládne jednoduché požadavky, jako je volání nebo kontrola počasí.

Použijte Bixby pro diktování
Bixby umí psát Váš projev do zpráv nebo poznámek. Když je klávesnice otevřená, stiskněte a podržte klávesu Bixby a poté nahlas řekněte, co chcete, aby Bixby psal ve vámi vybraném jazyce.

Poznámka: 

• Abyste mohli používat Bixby, musí být Vaše zařízení připojeno k Wi-Fi nebo mobilní síti.
• Abyste mohli používat Bixby, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.
• Bixby je k dispozici pouze v některých jazycích a některé funkce nemusí být v závislosti na Vašem regionu k dispozici.
• Snímky obrazovky a nabídka zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Pokud se u mobilů, tabletů nebo wearables Samsung setkáváte s neobvyklým chováním, můžete nám poslat dotaz v aplikaci Samsung Members. 

To nám umožňuje blíže se podívat na to, co se děje. Data jsou anonymizována a uchovávána pouze po celou dobu vyšetřování. Další informace o odesílání chybové zprávy naleznete v FAQ: „Jak používat aplikaci Samsung Members“.

Děkujeme vám za vaši reakci