Jak zresetovat Smart Hub do výchozího nastavení?

Resetování služby Smart Hub

V případě že dochází k zasekávání aplikací, Smart Hub nefunguje správně, aplikace se nenačítají nebo úplně chybí. Jako první krok doporučujeme provést reset rozhraní Smart hub.

Reset služby Smart Hub navrátí Smart hub do původního továrního nastavení. Všechny stažené aplikace budou při tomto resetu odstraněny a pro jejich využít je potřebné je znovu stáhnout a odsouhlasit podmínky používání. Pro reset služby Smart Hub postupujte podle následujících kroků.

1 Pokud je služba Smart Hub spuštěná, nejdříve ji vypněte. Služba nemůže být resetována, pokud je zrovna používána.
2 Na Vašem „chytrém“ ovladači stiskněte tlačítko MENU.
MENU
3 V hlavní nabídce přejděte na položku „Smart Hub" a potvrďte.
Smart Hub
4 Přejděte na položku „Obnovit nastavení Smart Hub" a opět potvrďte.
Obnovit nastavení Smart Hub
5 Poté vložte Váš PIN (pokud jste ho neměnili, v základu je nastaven na 0000).
vložte Váš PIN

Tip: Pokud vlastníte dotykový ovladač, stiskněte dotykovou plochu a na obrazovce se objeví číselná klávesnice, přes kterou můžete zadat váš PIN. 

6 Služba Smart Hub projde obnovením do původního nastavení a na obrazovce se objeví potvrzovací zpráva.
potvrzovací zpráva
7 Při dalším zapnutí služby Smart Hub je potřeba znovu projít všechna nastavení tak, jako při prvním nastavení TV.
Nastavit Smart Hub
8 Výchozí aplikace se samy postupně nainstalují při připojení k internetu.
1 Stiskněte na ovladači od televizoru tlačítko pro vyvolání základní nabídky (tlačítko s obrázkem domečku) a přejděte na obrazovce doleva na „Nastavení“ a potvrďte jej.
image
2 Přejděte v menu na „Podpora,“ potvrďte a následně vyberte a potvrďte „Autom. diagn./Samodiagnostika“ (podle verze firmware).
image
3 Z následující nabídky vyberte možnost „Obnovit Smart Hub.“ Televizor bude požadovat PIN (výchozí nastavení je 0000).
image
4 Po obnovení prostředí Smart Hub budete informováni dialogovým oknem.
image
5 Po obnovení je potřeba prostředí znovu aktivovat. Začněte stisknutím tlačítka pro vyvolání základní nabídky (tlačítko s obrázkem domečku), přejděte na obrazovce doleva na „APPS“ a potvrďte jej. Následně potvrďte středovým tlačítkem „OK“.
image
6 Následně se zobrazí stránka Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
image
7 Zde potvrďte „Souhlasím se vším“ a poté „OK“.
image
8 V dalším kroku se přihlašte k Vašemu účtu Samsung. Tento krok je případně je možné přeskočit stisknutím třikrát šipky doprava.
image
9 Vyberte aplikace, které si přejete nainstalovat a následně potvrďte„Hotovo“. Instalace aplikací proběhne postupně na pozadí. Tím je obnova chytrého prostředí Smart Hub dokončeno.
image

Děkujeme vám za vaši reakci