Jak zresetovat Smart Hub do výchozího nastavení?

Resetování služby Smart Hub

Reset služby Smart Hub navrátí Smart hub do původního továrního nastavení. Všechny stažené aplikace budou při tomto resetu odstraněny a pro jejich využít je potřebné je znovu stáhnout a odsouhlasit podmínky používání. Pro reset služby Smart Hub postupujte podle následujících kroků.

Postup pro modely TV 2014 a starší
1 Pokud je služba Smart Hub spuštěná, nejdříve ji vypněte. Služba nemůže být resetována, pokud je zrovna používána.
2 Na Vašem „chytrém“ ovladači stiskněte tlačítko MENU.
MENU
3 V hlavní nabídce přejděte na položku „Smart Hub" a potvrďte.
Smart Hub
4 Přejděte na položku „Obnovit nastavení Smart Hub" a opět potvrďte.
Obnovit nastavení Smart Hub
5 Poté vložte Váš PIN (pokud jste ho neměnili, v základu je nastaven na 0000).
vložte Váš PIN

Tip: Pokud vlastníte dotykový ovladač, stiskněte dotykovou plochu a na obrazovce se objeví číselná klávesnice, přes kterou můžete zadat váš PIN. 

6 Služba Smart Hub projde obnovením do původního nastavení a na obrazovce se objeví potvrzovací zpráva.
potvrzovací zpráva
7 Při dalším zapnutí služby Smart Hub je potřeba znovu projít všechna nastavení tak, jako při prvním nastavení TV.
Nastavit Smart Hub
8 Výchozí aplikace se samy postupně nainstalují při připojení k internetu.
Postup pro modely TV 2015 a novější
1 Stiskněte na ovladači od televizoru tlačítko pro vyvolání základní nabídky (tlačítko s obrázkem domečku) a přejděte na obrazovce doleva na „Nastavení“ a potvrďte jej.
image
2 Přejděte v menu na „Podpora,“ potvrďte a následně vyberte a potvrďte „Autom. diagn./Samodiagnostika“ (podle verze firmware).
image
3 Z následující nabídky vyberte možnost „Obnovit Smart Hub.“ Televizor bude požadovat PIN (výchozí nastavení je 0000).
image
4 Po obnovení prostředí Smart Hub budete informováni dialogovým oknem.
image
5 Po obnovení je potřeba prostředí znovu aktivovat. Začněte stisknutím tlačítka pro vyvolání základní nabídky (tlačítko s obrázkem domečku), přejděte na obrazovce doleva na „APPS“ a potvrďte jej. Následně potvrďte středovým tlačítkem „OK“.
image
6 Následně se zobrazí stránka Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
image
7 Zde potvrďte „Souhlasím se vším“ a poté „OK“.
image
8 V dalším kroku se přihlašte k Vašemu účtu Samsung. Tento krok je případně je možné přeskočit stisknutím třikrát šipky doprava.
image
9 Vyberte aplikace, které si přejete nainstalovat a následně potvrďte„Hotovo“. Instalace aplikací proběhne postupně na pozadí. Tím je obnova chytrého prostředí Smart Hub dokončeno.
image

Děkujeme vám za vaši reakci